12619 – நலம் பேணல் விஞ்ஞானம்(Text book of Nursing).

அ.சின்னத்தம்பி. கண்டி: ஊற்றுப் பிரசுரம், மருத்துவ வெளியீடு, 154, கொழும்பு வீதி, 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 1972. (கொழும்பு 12: குமரன் அழுத்தகம், 201 டாம் வீதி).

xii, 399 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: ரூபா 12.50, அளவு: 21×14 சமீ.

இந்நூல் நோயாளி நலம்பேணற் கலை, நோயாளிகளும் (Patient) நலம்பேணிகளும் (Nurses), பிணிதீர் மனை, பிணிதீர்மனையும் தனிநோயாளியும், நலம்பேணிகள் (நல்லி, நல்லாள்), ஒழுக்கவிதிகள், தொழிலியல், மனைக்குரிய காவறை வேலை, காவறை, அடுக்களை, ஆகியவற்றில் புழங்கும் சாமான்கள், காவறைக்குப் பணிக்கு வேண்டிய தளவாடங்கள், படுக்கையமைத்தல், படுக்கைப்பட்ட நோயாளியின் மெத்தையை மாற்றல், நோயாளியின் பொதுமுறை நலம் பேணல், படுக்கை நீராட்டல், உணவு ஊட்டலும் சமைத்தலும், நோயாளியின் நீர் தேவைப்பாடும் பாயிச் சமனிடையும், சாரக உடல்நிலை நோக்கல்கள், கடிசளி, வாந்தி, ஊறுநீர் (சலம்), மலம் ஆகியவற்றை நோக்கல், மருந்துப் பொருட்கள், ஒட்சிசன் வழங்கல், சோதனைகளும் ஆய்வுகளும், எனிமாக்களும் உள்ளிடையங்களும், அலசல், கதீத்தற் செய்கை, செயற்கை ஊண்களும் குழாய் உணவூட்டலும், கிருமியழிப்புசசெய்தல், காவறை அணியங்கள், காவறையில் குறுக்குத் தொற்றும் நல்லியும், அறுவை வினைக்கு முன்னம் நலம் பேணலும் அதன் பின்னர் நலம்பேணலும், கட்டுதலும் கட்டுக்களும் (பந்தனங்கள்), தோலுக்கு இடப்படும் தீர்வு முறைகள், ஒரிட மருந்திடல் முறைகள், மட்டைகளும் சாந்து மட்டைகளும்-நீட்டலும், சில தீர்வுச் செயல்முறைகளும் ஊடறிதற் செயல்முறைகளும், அறுவை வினையறை இயங்கும் முறை, ஏனைய தீர்வு முறைகள், பொதுவாக காவறையில் காணப்படும் சில நோய்களும் நோயாளரின் நலம் பேணலும், தொட்சி நிலைமைகள், சிலஅறுவைவினை நிலைமைகள், பெண் நோய்களில் நலம்பேணல், காது நாசி தொண்டை சோதித்தல், உடல்நலமுடைய குழந்தை, கைமகவுக்கு உணவூட்டல், முதலுதவி, எரிகாயங்கள், குருதிவாரி, அல்துடிப்புயா, இதய நிறுத்தம், நஞ்சூட்டல், என்பு முறிவுகள், புறப்பொருள் உடலிகளால் கெடுதிகள், சாவு ஆகிய 52 அத்தியாயங்களில் இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது. அயனாந்த தேச நோய்கள், மகப்பேற்று மருத்துவம் ஆகிய நூல்களை எழுதியுள்ள பேராசிரியர் அ.சின்னத்தம்பி அவர்கள் ஒரு பெண்நோயியல் அறுவைச் சிகிச்சை வைத்தியராவார். (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 2830).

ஏனைய பதிவுகள்

12882 – பொருளாதாரப் புவியியல்.

க.குணராசா (புனைபெயர்: செங்கைஆழியான்). யாழ்ப்பாணம்: கமலம் பதிப்பகம், 82, பிரவுண் வீதி, திருத்திய 3வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 1994, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 1972. (யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீலட்சுமி அச்சகம், 37, கண்டி வீதி). (8),

12493 – மகாஜனன் பாரிஸ்-மலர் 1993.

சின்னத்துரை மனோகரன் (இதழாசிரியர்), ப. பாலசிங்கம் (இதழ் ஆலோசகர்). பிரான்ஸ்: எம்.சின்னத்துரை, பாரிஸ் தெல்லிப்பழை மகாஜனக் கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கம், 73, Rue Doudeauville, 75018,Paris1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 1993. (அச்சக விபரம்

12296 – கல்வி உளவியல்(பாகம் 1): பிள்ளை வளர்ச்சி.

ச.முத்துலிங்கம். கொழும்பு 3: பேராசிரியர் ச.முத்துலிங்கம், கல்வி உளவியல்துறை, கல்விப் பீடம், கொழும்புப் பல்கலைக்கழகம், 1வது பதிப்பு, ஜுலை 1980. (யாழ்ப்பாணம்: ஆசீர்வாதம் அச்சகம்). (4), 204 பக்கம், விலை: ரூபா 30., அளவு:

14834 உரைநடைச் சிலம்பு (பரல்-க).

தொகுப்பாசிரியர் குழு. சுன்னாகம்: வட-இலங்கைத் தமிழ்நூற் பதிப்பகம், 3வது பதிப்பு, வைகாசி 1949, 1வது பதிப்பு, மார்கழி 1940, 2வது பதிப்பு, தை 1942. (சுன்னாகம்: திருமகள் அழுத்தகம்). (4), 118 பக்கம், விலை:

12442 – அகில இலங்கை தமிழ் மொழித்தினம் ; 1993.

தமிழ்மொழிப் பிரிவு. கொழும்பு: தமிழ்மொழிப் பிரிவு, கல்வி இராஜாங்க அமைச்சு, 1வது பதிப்பு, 1993. (கொழும்பு: அரசாங்க அச்சகம்). (52) பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 28×22 சமீ. கல்வி உயர்கல்வி அமைச்சின்

14971 பிரான்ஸ் தமிழர் போராட்டம்.

மா.கி.கிறிஸ்ரியன். தமிழ்நாடு: விளிம்பு வெளியீடு, த.பாபிரஸ், 1205, கருப்பூர் சாலை, புத்தாநத்தம் 621310, திருச்சி மாவட்டம், 1வது பதிப்பு, 2009. (சென்னை 600005: மணி ஓப்செட்). 176 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: இந்திய ரூபா