12635 – தமிழர் சுகாதாரம்:சித்த வைத்திய சுகாதாரம்.

தண்டிகைக் குலசேகரம்பிள்ளை (இயற்பெயர்: க. பாலசுப்பிரமணியம்). யாழ்ப்பாணம்: இலங்கா தமிழ் வைத்திய ஆராய்ச்சி மன்றம், 1வது பதிப்பு, ஜுன் 1986. (காரைநகர்: பாலா அச்சகம்).

(4), 49 பக்கம், விலை: ரூபா 10., அளவு: 20.5×14 சமீ.

இலங்கா தமிழ் வைத்திய ஆராய்ச்சி மன்றத்தின் பிரதம ஆராய்ச்சியாளரும், தலைவருமான வைத்தியர் க.பாலசுப்பிரமணியம் அவர்களின் சித்த வைத்திய நூல் இது. சுத்தம், நாட்கடமை, பருவ காலங்களும் வாழ்க்கை முறைகளும், உணவு, உணவும் சுவையும், உணவும் நஞ்சும், நமது உணவிலுள்ள சத்துக்கள், வேகங்களை அடக்கலாகாது, பிணி, மருத்துவம், நோய் தடுப்பும் நீடித்த வாழ்நாளும் ஆகிய அத்தியாயங்களில் இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 9447. நூலகம் நிறுவன இணையத்தள நூலகத்தின் சேர்க்கை இலக்கம் 007183).

ஏனைய பதிவுகள்

14350 ஆசிரிய வகிபாக விவரணம்.

சத்திஸ்சந்திர எதிரிசிங்க (சிங்கள மூலம்), மு.துரைசாமி (தமிழாக்கம்). கொழும்பு 10: எஸ்.கொடகே சகோதரர்கள், 675 பி.டி.எஸ்.குலரத்ன மாவத்தை, மருதானை வீதி, 1வது பதிப்பு, 2018. (வெல்லம்பிட்டிய: சத்துர அச்சகம், 69, குமாரதாச பிளேஸ்). (17),

14663 வேர்கள்: கவிதைத் தொகுதி.

தி.வேல்நம்பி. யாழ்ப்பாணம்: தமிழ் மன்றம், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, 1வது பதிப்பு, ஆண்டு விபரம் தரப்படவில்லை. (யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீ மீனாட்சி அச்சகம், நல்லூர்). 56 பக்கம், விலை: ரூபா 18.00, இந்திய ரூபா 12.00,

14482 அரச கணக்கியல் தொழில்நுட்பவியலாளருக்கான கற்பித்தல் கைநூல்.

கணக்கியல் பயிற்சிப் பிரிவு. கொழும்பு: நிதி அமைச்சு-ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி, மனித வள அபிவிருத்தி, 2வது பதிப்பு, ஜுன் 1998, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 1994. (கொழும்பு: குளோப் பிரின்டிங் வேர்க்ஸ்). (2), 121

12408 – சிந்தனை: தொகுதி VI இதழ் 3 (நவம்பர் 1994).

இராசரத்தினம் சிவசந்திரன் (இதழாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: கலைப்பீடம், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, 1வது பதிப்பு, 1997. (யாழ்ப்பாணம்: மகாத்மா அச்சகம், ஏழாலை மேற்கு, ஏழாலை). (9), 102 பக்கம், விலை: ரூபா 25., அளவு: 23.5×18.5

14572 இரட்டைக்கரு முட்டைகள்.

இ.சு.முரளிதரன் (மூலம்), கே.எம்.செல்வதாஸ் (தெளிவுரை). அல்வாய்: ஜீவநதி வெளியீடு, கலை அகம், அல்வாய் வடமேற்கு, 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 2018. (பருத்தித்துறை: பரணீ அச்சகம், நெல்லியடி). iv, 52 பக்கம், விலை: ரூபா 150.,

12872 – புவியியலாளன்: மலர் 3 இதழ் 1 (1964/1965).

க.சின்னராஜா (இதழ் ஆசிரியர்). எஸ்.கே.பரமேஸ்வரன், கமலா செல்வதுரை (உதவி ஆசிரியர்கள்). பேராதனை: புவியியற் சங்கம், புவியியல் துறை, இலங்கைப் பல்கலைக்கழகம், 1வது பதிப்பு, 1965. (யாழ்ப்பாணம்: நாமகள் அச்சகம்). (9), 80 பக்கம், விளக்கப்படங்கள்,