12661 – இலங்கை மத்திய வங்கி: ஆண்டறிக்கை 1972.

இலங்கை மத்திய வங்கி. கொழும்பு 1: நாணயச் சபை, இலங்கை மத்திய வங்கி, தபால் பெட்டி இலக்கம் 590, 1வது பதிப்பு, மார்ச் 1973. (கொழும்பு 12: குமரன் பதிப்பகம், 201, டாம் வீதி).

xii, 304, cclxv+xxii பக்கம், 23 வரைபடங்கள், 65 அட்டவணைகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 24×16 சமீ.

நாணய விதிச் சட்டத்தின் (422ஆம் அத்தியாயம்) 35(1)ஆம் பிரிவின் ஏற்பாடுகளுக்கிணங்க வெளியிடப்பட்டுள்ள இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபையினது 23ஆவது ஆண்டறிக்கை இது. நான்கு பிரிவுகளாயமைந்துள்ள இவ்வறிக்கையின் முதற் பிரிவில் 1972ஆம் ஆண்டுக்கான பொருளாதாரச் செயலாற்றம், மற்றும் சிக்கல்களும் கொள்கைகளும் விளக்கப்பட்டுள்ளன. பொருளாதார நிதிப் போக்குகள் என்ற பிரிவில் தேசிய உற்பத்தியும் செலவினமும், கைத்தொழில் உற்பத்தி, அரசாங்கத் தொழில் முயற்சிகள், பணம், வங்கித் தொழில், ஆகியவற்றின் அபிவிருத்திகள், கிராமிய வங்கித் தொழிலும் கொடுகடனும், நடைமுறை மாதிரி அளவைகள், அரசாங்க நிதி, சென்மதி நிலுவையும் வெளிநாட்டுச் சொத்துக்களும், விலைகளும் கூலிகளும், தொழில்நிலையும் தொழில் உறவுகளும், வெளிநாட்டு வர்த்தகம் ஆகிய விடயங்கள் அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளன. 3ம் பிரிவில் மத்திய வங்கிக் கணக்குகளும் தொழிற்பாடுகளும், 4ஆம் பிரிவில் ஆளணி வளங்களும் அறிக்கையிடப்பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 4554)

ஏனைய பதிவுகள்

14476 கொவி செவன முகவர் பயிற்சி: விவசாயத் தொழில்நுட்பப் பாடநூல் (இரண்டாம் பாகம்).

மனிதவள அபிவிருத்தி நிலையம். பேராதனை: மனிதவள அபிவிருத்தி நிலையம், விவசாயத் திணைக்களம், விவசாய காணி அமைச்சு, 1வது பதிப்பு, 1998. (பேராதனை: விவசாயத் திணைக்கள அச்சகம், கண்ணொறுவை). (12), 214 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், அட்டவணைகள்,

12026 – இந்து நாகரிகம்: பாகம் 3.

க.சொக்கலிங்கம். யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய புத்தகசாலை, 235, காங்கேசன்துறை வீதி, 1வது பதிப்பு, மார்ச் 1997. (யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய அச்சகம், 63, B.A.தம்பி லேன்). xi, 216 பக்கம், விலை: ரூபா 140.00,

12799 – கனவுலகம்.

ஜுனைதா ஷெரீப் (இயற்பெயர்: மொஹமட் ஷெரீப், கச்சி மொஹமட்). காத்தான்குடி: ஜுனைதா ஷெரீப், 27, லேக் றைவ், 1வது பதிப்பு, 2018. (கொழும்பு 10: யூ.டீ.எச். கம்ப்யுபிரின்ட், 51ஃ42, மொஹிதீன் மஸ்ஜித் வீதி). xiii,

14220 தோத்திரத் திரட்டு: திரு.கதிர்காமர் நாகநாதர் அவர்களது பிரிவு குறித்த நினைவு மலர்.

மலர்க் குழு. சுன்னாகம்: ஜெயராம்ஸ் ஸ்தாபனம், 1வது பதிப்பு, ஜுன் 1977. (சுன்னாகம்: திருமகள் அழுத்தகம்). x, 70 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 18.5×12 சமீ. இது தெல்லிப்பழை கிழக்கு விராங்கொடையைச் சேர்ந்தவரும்

12292 – இலங்கையிற் கல்வி: கி.மு.ஆறாம் நூற்றாண்டு முதல் இற்றை வரை: நூற்றாண்டுவிழா மலர் (பகுதி 3).

நூற்றாண்டு விழா மலர்க் குழு. கொழும்பு: இலங்கை கல்வி கலாசார அலுவல்கள் அமைச்சு, 1வது பதிப்பு, 1969. (கொழும்பு: அரசாங்க அச்சகப் பகுதி). (6), 909-1514 பக்கம், வரைபடங்கள், விலை: ரூபா 525., அளவு:

14801 மீண்டும் ஒரு காதல் கதை (நாவல்).

யோகா யோகேந்திரன். திருக்கோவில்: யோகா யோகேந்திரன், யோகவாசா, 1வது பதிப்பு, 2014. (திருக்கோவில்: A.T. அச்சகம்). Viii, 157 பக்கம், விலை: ரூபா 250.00, அளவு: 18×12 சமீ., ISBN: 978-955- 41546-0-5. செங்கதிர்