12745 – தமிழ் இலக்கியம்: தரம் 10-11.

புலவர் இளங்கோ. யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீலங்கா புத்தகசாலை, 234 காங்கேசன்துறை வீதி, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 2000. (கொழும்பு 12: பேபெக்ட் பிரின்டேர்ஸ், 130, டயஸ் பிளேஸ், குணசிங்கபுர).

(4), 174 பக்கம், விலை: ரூபா 150., அளவு: 21 x 14 சமீ.


இலங்கைக் கல்விச் சேவையில் பத்தாம் பதினொராம் தரங்களில் பயிலும் மாணவர்களின் உபபாடநூலாக வெளிவந்துள்ள நூல். இந்நூலில் கவிதை உள்ளம், இளையான்குடி மாற நாயனார் புராணம், நீதிப்பாடல்கள் 1, திருமணிமாலைநமுறூது அழிவுண்ட படலம், இரட்சணிய யாத்திரிகம், குரு தரிசனப் படலம், கடலைநம்பி, அங்கதன் தூதுப் படலம், நீதிப்பாடல்கள் 2, அரிச்சந்திர புராணம், தங்கம்மா ஆகிய பாடங்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 29670).

ஏனைய பதிவுகள்

12144 – திரு அருட்பா மாலை: வழித் துணைவன்.

கயிலைமணி அருள் சுவாமிநாதன், இந்திரா திருநீலகண்டன் (தொகுப்பாசிரியர்கள்). கொழும்பு 6: இடைக்காடு இந்து நெறிக் கழகம், இடைக்காடு புவனேஸ்வரி அம்பாள் ஆலய பரிபாலன சபை, 17டீ,1/3,மயூரா பிளேஸ், வெள்ளவத்தை, 1வது பதிப்பு, பெப்ரவரி 2006.

14390 வணிகவியற் கட்டுரைகள்.

மலர் வெளியீட்டுக்குழு. யாழ்ப்பாணம்: வர்த்தக ஒன்றியம், சென். ஜோன்ஸ் கல்லூரி, 1வது பதிப்பு, 1986. (யாழ்ப்பாணம்: ஆசீர்வாதம் அச்சகம், 50, கண்டி வீதி).(8), 89 பக்கம், விலை: ரூபா 15.00, அளவு: 24.5×19 சமீ.

14232 மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் அருளிய திருவாசகம் எட்டாந் திருமுறை மூலமும் பல ஆராய்ச்சி அகராதிகளும்.

மு.கணபதிப்பிள்ளை (பதிப்பாசிரியர்). சென்னை: சைவசித்தாந்தப் பெருமன்றம், 1வது பதிப்பு, வைகாசி 1992. (சென்னை 600002: காந்தளகம், 68 (834) அண்ணாசாலை). ஒஎiii, 225 பக்கம், விலை: ரூபா 50.00, இந்திய ரூபா 15.00, அளவு:

12041 – புத்த தர்மம் அடிப்படைக் கொள்கைகள்.

எஸ்.ஏ.எதிரிவீர (ஆங்கில மூலம்), வீ.சித்தார்த்தா (தமிழாக்கம்). சென்னை 600 008: பிக்கு யு.ரத்னபால, மகாபோதி சங்கம், 17, கென்னட் லேன், 1வது பதிப்பு, 1996. (சென்னை 600 007: குளோப் பிரின்டோகிராப்பர்ஸ், 14, முருகப்பா

14822 அசையாத மலைத்தொடர்.

கமல் பெரேரா (சிங்கள மூலம்), திக்குவல்லை கமால் (தமிழாக்கம்). கொழும்பு 10: எஸ்.கொடகே சகோதரர்கள், 675 பி.டி.எஸ்.குலரத்ன மாவத்தை, மருதானை வீதி, 1வது பதிப்பு, 2015. (வெல்லம்பிட்டிய: சத்துர அச்சகம், 69, குமாரதாச பிளேஸ்).

14834 உரைநடைச் சிலம்பு (பரல்-க).

தொகுப்பாசிரியர் குழு. சுன்னாகம்: வட-இலங்கைத் தமிழ்நூற் பதிப்பகம், 3வது பதிப்பு, வைகாசி 1949, 1வது பதிப்பு, மார்கழி 1940, 2வது பதிப்பு, தை 1942. (சுன்னாகம்: திருமகள் அழுத்தகம்). (4), 118 பக்கம், விலை: