12746 – தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் தரம் 6 செயல்நூல்(புதியப்படத்திட்டம் ).


எம்.நித்தியானந்தா. கொழும்பு 6: இனிய தென்றல் பதிப்பகம், இல 135, கனல்பாங் வீதி, வெள்ளவத்தை, 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 2016. (கொழும்பு 13: கௌரி அச்சகம், 207, ஆட்டுப்பட்டித் தெரு).

(4), 115 பக்கம், விலை: ரூபா 250., அளவு: 21.5 x 4.5 சமீ., ISBN: 978-955-0254-68-2.


தரம் 6இற்குரிய தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் (புதிய பாடத்திட்டத்தின்) பாடங்கள் தொடர்பான 20 பாடங்களுக்குமான செயல்நூல். ஒவ்வொரு பாடத்துக்குமான பல்வேறு கேள்விகளும் அவற்றிற்கான பதில்களும் இந்நூலில் தரப்பட்டுள்ளன. விதைத்தால் தங்கம் விளையுமா?, எலியும் சேவலும், ஏமாந்தநாய், குரங்குச் சேட்டை, தந்தை மகனுக்கு எழுதிய கடிதம், பறவைகள் பலவிதம்,அழ.வள்ளியப்பா பாடல்கள், மூட ஆமை, தென்னமரக் கும்மி, புதிய அத்திசூடி,கண்ணகி வழக்குரைத்தல், செய்தித் தாள்கள், செய்ந்நன்றி அறிதல், சேர். ஐசாக்நியூற்றன், புகழ்ச்சி இகழ்ச்சியை அளித்த கதை, ஈசலும் புற்றும், ஒழுக்கம் உயர்வளிக்கும், மரங்கள் வாழ்க மாநிலம் வாழ்க, குறும்பா, கம்பரிற் பாலர் கல்வி (கம்பராமாயணச் செய்யுள்கள்) ஆகிய இருபது பாடங்களை இச்செயல்நூல் உள்ளடக்கியுள்ளது.

ஏனைய பதிவுகள்

12315 – கல்வியியற் சிந்தனைகள்.

ச.நா.தணிகாசலம்பிள்ளை. திருக்கோணமலை: ச.நா. தணிகாசலம்பிள்ளை, கல்வி பண்பாட்டு அலுவல்கள் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சு, வடக்கு-கிழக்கு மாகாணம், 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 1998. (திருக்கோணமலை: உதயன் பதிப்பகம், 39, அருணகிரி வீதி). xii, 90 பக்கம், தகடுகள்,

12303 – கல்விக் கொள்கைகள் பாடசாலைப் பரிபாலனம் சம்பந்தமான விரிவுரைகளின் தொகுப்பு.

அரசினர் தமிழர் ஆசிரியர் சங்கம். கொழும்பு 13: அரசினர் தமிழர் ஆசிரியர் சங்கம், 162, ஜம்பட்டா வீதி, 1வது பதிப்பு, மே 1973. (யாழ்ப்பாணம்: கலைவாணிஅச்சகம், 10, பிரதான வீதி). (16), 102 பக்கம்,

14692 சமாதானத்தின் கதை.

ஜேகே (இயற்பெயர்: ஜெயக்குமரன் சந்திரசேகரம்). சுவிட்சர்லாந்து: ஆதிரை வெளியீடு, Neugasse 60, 8005 Zurich, 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 2020. (தமிழ்நாடு: அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). 214 பக்கம், விலை: இந்திய ரூபா 170.00,

12217 – நிவேதினி: பால்நிலைக் கற்கை நெறிச் சஞ்சிகை: இதழ் 16 (2014-2015).

செல்வி திருச்சந்திரன் (இதழாசிரியர்). கொழும்பு 6: பெண்கள் கல்வி, ஆய்வு நிறுவனம், 58 தர்மராம வீதி, 1வது பதிப்பு, 2015. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை). x, 126

14581 எதனை வேண்டுவோம்: கவிதைத் தொகுதி.

சுமதி குகதாசன். கொழும்பு 6: ஆர். ஜனாதன், 28, 4/2, பசல்ஸ் லேன், 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2013. (கொழும்பு 6: ஆர்.எஸ்.டி. என்டர்பிரைசஸ், 114, W.A.சில்வா மாவத்தை). (18), 19-77 பக்கம், விலை:

12262 – நீதிமுரசு 1994.

சின்னத்துரை மயூரன் (இதழாசிரியர்). கொழும்பு 12: இலங்கை சட்டக் கல்லூரி தமிழ் மன்றம், 244, ஹல்ஸ்ரொப் வீதி, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 1994. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48B, புளுமெண்டால் வீதி). (130)