12758 – தமிழ் சாகித்திய விழா சிறப்பு மலர் 1992.

மலர்க் குழு. கொழும்பு: இந்து சமய கலாசார அலுவல்கள், இராஜாங்க அமைச்சரின் அலுவலகம், 1வது பதிப்பு, 1992. (கொழும்பு: சிலோன் பிரின்டேர்ஸ் நிறுவனம்).

(61), 43 பக்கம், அட்டவணைகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 24.5 x 19 சமீ.


கொழும்பு மாநகரில் 1992, மே 7முதல் 10 வரை நான்கு நாட்கள் இடம்பெற்ற தமிழ் சாகித்திய விழாவின்போது வெளியிடப்பெற்ற சிறப்பு மலர். வாழ்த்துரைகள், ஆசியுரைகளுடன் வெளியிடப்பெற்றுள்ள இச்சிறப்பிதழில், நவீன தமிழ்க் கவிதை: ஒரு புதிய அலை (செ.யோகராசா), மலையகத்தில் நூல் வெளியீட்டு முயற்சிகள் (சாரல் நாடன்), விஞ்ஞானக் கலைச்சொல்லாக்க முயற்சிகளும் முரண்பாடுகளும் (சு.முரளிதரன்), ஈழத்தில் பயில் நிலையிலுள்ள தமிழ் நாடக அரங்கியற் கலை: அறிமுகமும், பேணுதல் வளர்த்தல் சம்பந்தமாக சில ஆலோசனைகளும் (சி.மௌனகுரு), தோப்பில் முகம்மது மீரான்: தமிழ் நாவல் உலகில் ஒரு புதிய வருகை (எம்.ஏ. நு‡மான்), இலங்கையிலுள்ள நானாதேசி வணிகரின் வெண்கல முத்திரை: தனிச்சிறப்புடையதொரு தொல்பொருட் சின்னம் (சி. பத்மநாதன்), சாகித்திய விழா – 1992: ‘இலக்கியச் செம்மல்” விருது பெறுபவர்கள்: ஓர் அறிமுகம், சாகித்தியப் பரிசு பெறும் நூல்கள் (1990 ஆம் ஆண்டில் பிரசுரமானவை), பாராட்டும் சான்றிதழும் பெறும் தமிழ்மணிகள்ஆகிய ஆக்கங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது.
சேர்க்கை இலக்கம் 24889).

ஏனைய பதிவுகள்

14187 கந ;தபுராணச் சுருக்கம்.

த.குமாரசுவாமிப்பிள்ளை. யாழ்ப்பாணம்: த.குமாரசுவாமிப்பிள்ளை, ஆசிரியர், ஸ்ரீ இராமநாத வித்தியாலயம், 1வது பதிப்பு, 1948. (சுன்னாகம்: திருமகள் அழுத்தகம்). xii, 131 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 18×12 சமீ. கந்தபுராணம் 10345 செய்யுள்களைக் கொண்டது.

12864 – பொச்சங்கள்.

வ.அ.இராசரெத்தினம். திருக்கோணமலை: கல்வி, பண் பாட்டலுவல்கள் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சு, வடக்கு-கிழக்கு மாகாணம், 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 1999. (திருக்கோணமலை: அச்சகத் திணைக்களம், வடக்குகிழக்கு மாகாண அரசு). (16), 17-175 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு:

14354 நன்றி மறப்போம்.

எஸ்.ஐ.நாகூர் கனி. கொழும்பு 12: மிஹிந்து மாவத்தை முஸ்லிம் மகா வித்தியாலய நலவுரிமைச் சங்கம், 1வது பதிப்பு, டிசம்பர் 1998. (கொழும்பு 12: காயத்திரி அச்சகம், J.L.G.4 டயஸ் பிளேஸ்). 56 பக்கம், விலை:

14544 கம்பராமாயணம் சுந்தரகாண்டம்: பகுதி 1-காட்சிப் படலம் (விளக்கவுரையுடன்).

செ.நடராசா. யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய புத்தகசாலை, 235, காங்கேசன்துறை வீதி, 4வது பதிப்பு, மாசி 1981. (யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய அச்சகம், 63 B.A. தம்பி ஒழுங்கை). (4), 1-97 பக்கம், விலை: ரூபா

14001 நுண்ணறிவு: போட்டிப் பரீட்சைக்குரிய உள ஆற்றலும் நுண்ணறிவு அளவீடும்.

தி.லோகநாதன். கொழும்பு 6: அஸ்ரன் பதிப்பகம், 92, மனிங் பிளேஸ், 5வது பதிப்பு, 2011, 1வது பதிப்பு, 1999, 2வது பதிப்பு, 2004, 3வது பதிப்பு, 2005, 4வது பதிப்பு, 2009. (கொழும்பு 6:

14869 பிரதிகளைப் பற்றிய பிரதிகள்.

மேமன்கவி. கொழும்பு 10: எஸ்.கொடகே சகோதரர்கள், 661/665/675 பி.டி.எஸ்.குலரத்ன மாவத்தை, மருதானை வீதி, 1வது பதிப்பு, 2019. (வெல்லம்பிட்டிய: சத்துர அச்சகம், 69, குமாரதாச பிளேஸ்). (13), 14-296 பக்கம், விலை: ரூபா 1250.,