12858 – சிலப்பதிகாரம் காலமும் வரலாறுகளும்.

அ.சி.உதயகுமார். சுன்னாகம்: ஐளெவவைரவந ழக ர்ளைவழசiஉயட ளுவரனநைளஇ வேதராணியார் வளவு, உடுவில், 1வது பதிப்பு, ஜுன் 2002. (யாழ்ப்பாணம்: டெக்னோவா பிரின்டர்ஸ்).

32 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 20.5 x 15 சமீ.

யாழ்ப்பாணத்தில் 2002ஆம் ஆண்டு ஜுன் 22,23,24ஆம் திகதிகளில் நடைபெற்ற சிலப்பதிகார ஆய்வரங்கில் வாசிக்கப்பட்ட ஆய்வுக் கட்டுரை. சிலப்பதிகாரம் தோன்றிய காலம் பற்றிய குழப்பநிலை நீண்டகாலமாக உள்ள நிலையில் ஆசிரியரின் இந்நூல் இவ்விடயத்தில் புதுவெளிச்சம் பாய்ச்சியுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 26936).

ஏனைய பதிவுகள்

14130 சிவஞானம்: ஏழாவது உலக சைவ மாநாடு கனடா, 1999: சிறப்புமலர்.

வீ.வ.நம்பி (மலராசிரியர்). கனடா: உலக சைவப் பேரவை, 1வது பதிப்பு, ஓகஸ்ட் 1999. (கனடா: Royal Graphic Inc,Unit 30,3031,Markam road,Scarborough,Ontario). 114 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 27×21 சமீ. உலக சைவப்

12888 – எம்மவர்கள்: மறக்கப்படமுடியாத ஆளுமைகள்.

த.கலாமணி. அல்வாய்: ஜீவநதி வெளியீடு, கலை அகம், அல்வாய் வடமேற்கு, 1வது பதிப்பு, மார்கழி 2016. (பருத்தித்துறை: பரணி அச்சகம், நெல்லியடி). 76 பக்கம், விலை: ரூபா 200., அளவு: 20.5 x 14.5

14786 பால் வனங்களில் (நாவல்).

மலரன்பன். கொழும்பு 10: எஸ்.கொடகே சகோதரர்கள், 675 பி.டி.எஸ்.குலரத்ன மாவத்தை, மருதானை வீதி, 1வது பதிப்பு, 2019. (வெல்லம்பிட்டிய: சத்துர அச்சகம், 69, குமாரதாச பிளேஸ்). xix, 20-248 பக்கம், விலை: ரூபா 650.,

12681 – அடிப்படைச் சந்தைப்படுத்தல்: உயர்தர வகுப்புகளுக்குரியது.

தேவராஜன் ஜெயராமன். யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீராம் பதிப்பகம், 392ஃ2, காங்கேசன்துறை வீதி, 1வது பதிப்பு, ஜுலை 1994. (கொழும்பு 5: சரசு பப்ளிக்கேஷன்ஸ், 215னு,2/8 பார்க் வீதி). 72 பக்கம், விலை: ரூபா 40., அளவு:

Best Australian Online Casinos in 2023

Best Australian Online Casinos in 2023 Kahuna Casino Australia Login, Review, Bonus codes, Free spins Content Best Mobile Casinos in Australia: Your Ultimate Guide to

12724 – சிறகு விரி: சிறுவர் பாடல்கள் -04.

உ.நிசார் (இயற்பெயர்: ர்.டு.ஆ. நிசார்). மாவனல்லை: H.L.M. நிசார், 1வது பதிப்பு, 2008. (மாவனல்லை: எம்.ஜே.எம்.பதிப்பகம், 119, பிரதான வீதி). 28 பக்கம், விலை: ரூபா 75.00, அளவு: 21 x 15 சமீ.,