12960 – பிரித்தானியாவின் புதிய அடிப்படை வரலாறு: இரண்டாம் பகுதி 1485-1688.

யொட்சு தவுன்சென் உவாணர், சி.என்றி கே. மாட்டின், டி.எசுகின் மூர் (ஆங்கில மூலம்). சோ.நடராசா (தமிழாக்கம்). கொழும்பு 7: வெளியீட்டுப் பிரிவு, அரச கரும மொழித் திணைக்களம், 1வது பதிப்பு, 1961. (கொழும்பு: இலங்கை அரசாங்க அச்சகம்).

x, 324 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21 x 13.5 சமீ.

George Townsend Warner, C.Henry K.Marten, D.Erskine Muir ஆகிய மூவராலும் எழுதப்பெற்று லண்டன் டீடயஉமநை யனெ ளுழn நிறுவனத்தால் வெளியிடப்பெற்ற new Groundwork of British History Section Two (1485-1688) என்ற நூலின் தமிழாக்கம் இது. இலங்கைப் பாடசாலைகளில் உயர்வகுப்புகளுக்குப் பயன்படுத்தவென இலங்கை அரசகரும மொழித்திணைக்களத்தால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது. இதில் புதிய முடியாட்சி-ஏழாம் என்றி (1485-1509), எட்டாம் என்றி (1509-1547), 1329 தொடக்கம் 1542 வரை கொத்துலாந்தின் நிலை, ஆறாம் எட்டுவேட்டு (1547-1553), தியூடர் மேரி அரசி (1553-1558) கத்தோலிக்க எதிரியக்கம், கொத்தலாந்திலே சமயச் சீர்திருத்தம், இலிசபெத்து (1558-1603), தியூடர் ஆட்சியில் அயலந்து (1485-1603), முதலாஞ் சேமிசும் (1603-1625) அவன் பிறநாட்டுப் பூட்கையும், முதலாம் சேமிசும் உண்ணாட்டு அலுவல்களும், முதலாம் சாள்சு (1625-1645), உண்ணாட்டுப் போர் (1642-1645), பொதுநலவாயமும் (1645-1653) புரப்பகமும் (1653-1659), பிரித்தானியப் பேரரசின் தொடக்கம், இரண்டாம் சாள்சு (1660-1685), இரண்டாம் செமிசு (1685-1688), சுதுவட்டு மன்னராட்சியில் அயலந்தும் கொத்தலாந்தும் ஆகிய 17 அத்தியாயங்களில் இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது. (இந் நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 23208).

ஏனைய பதிவுகள்

12547 – கவிதைகளையும் பாடல்களையும் சுவைப்போம்: மேலதிக மொழி விருத்திப் பாடநெறிதமிழ்.

M.M.M. முஹ்ஸின், யு.பு.குணரட்ண. கொழும்பு: தொலைக்கல்வித் துறை, தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 1997. (கொழும்பு: P and A பிரின்டர்ஸ் லிமிட்டெட்). 44 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 25×19 சமீ.

Cleopatra Slot machine game

Blogs Egyptian Signs And Special features Cleopatra As well as Minute Higher Payout https://vogueplay.com/in/spicy-meatballs-slot/ Even when that is rather unsatisfying, it isn’t strange on the

Bleser 10 Slots Casinos

Content Fri Spill Hva Er Casino Velkomstbonuser? Slotamba Casino Norske Casinosider Betting Sider Norge Faq Behandle prosessen tar en brøkdel minutter, addert du er på