13004 இலங்கையில் வெளிவந்த கல்வியியல் நூல்களின் விபரப்பட்டியல்.

ஏ.ஆர்.ரொஸ்மின் ரஸானா உவைஸ் (தொகுப்பாசிரியர்)இ சோ.சந்திரசேகரம் (பதிப்பாசிரியர்). கொழும்பு 13: டக்ஷயா பதிப்பகம்இ 104/1 B, கொட்டாஞ்சேனை வீதிஇ 1வது பதிப்புஇ 2016. (கொழும்பு 13: டக்ஷயா பதிப்பகம்இ 104/1 B, கொட்டாஞ்சேனை வீதி).
48 பக்கம்இ விலை: குறிப்பிடப்படவில்லைஇ அளவு: 20.5×14.5 சமீ., ISBN: 978-955-1726-03-4.

இந்நூல்விபரப்பட்டியல் இலங்கையின் கல்வியியற் புலத்தில் வெளிவந்த 195 நூல்கள் பற்றிய நூலியல் தரவுகளை ஒழுங்குபடுத்தித் தருகின்றது. நூல்களின் தலைப்புப் பட்டியலும்இ ஆசிரியர் பட்டியலும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஏனைய பதிவுகள்

The play2win online fresh Put

Articles Put Nz1 Rating 150 100 percent free Revolves In the Bizzo Local casino Cons Of five Put Bingo 5 Minimal Deposit Casinos Canada For

12222 – இலங்கை அரசியலும் பொருளாதாரமும் (1912-1959).

ஏ.ஜே.வில்சன் (ஆங்கில மூலம்), கு.ஓ.ஊ.நடராசா (தமிழாக்கம்). கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை, 2வது பதிப்பு 2017, 1வது பதிப்பு, 1965. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39,

Net based casino Rewards 2024

Content Betting Requires Explained Can i Victory Actual money From Free of charge No deposit Rewards ? Can i Claim A no-deposit Excess Back at