13031 பொதுமக்கள் நம்பிக்கையை மீள் கட்டியெழுப்புதல்: இலங்கையில் ஊடகத்துறை, ஊடகத் தொழில் தொடர்பான மதிப்பீடு.

சி.ரகுராம். கொழும்பு: ஊடக மறுசீரமைப்புகளுக்கான செயலகம், 1வது பதிப்பு, மே 2016. (பன்னல: மஜெஸ்டிக் பிரிண்ட் ஷொப்).
xx, 304 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 25×20 சமீ.

ஊடகத்துறை, ஊடகத்துறையில் ஈடுபட்டுள்ளோர், ஊடகப் பரிந்துரைக் குழுக்கள் ஆகியன பாரிய அளவில் பங்கெடுப்பாளர்களுடன் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பரந்தளவிலான கலந்தாலோசனைகள் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட அறிக்கை இதுவாகும். பயன்மிக்க நிலைமைப் பகுப்பாய்வினை இவ்வறிக்கை வழங்குவதோடு, கொள்கைரீதியான நெறிப்படுத்தல்கள், விதப்புரைகள் ஆகியவற்றையும் வழங்குகின்றது. அறிக்கை தயாரிப்புக் குழுவில் விஜயானந்த ஜயவீர (மதியுரைஞர்), கருணாரத்தின பரணவிதான (ஆலோசகர்), ரங்க கலன்சூரிய (ஆலோசகர்), பிரதீப் என்.வீரசிங்க(குழுத்தலைவர்), நாலக்க குணவர்த்தன (மதியுரை ஆசிரியர்) ஆகியோர் பணியாற்றியுள்ளனர். தமிழாக்கப் பிரிவில், ரஜீவன் அரசரத்தினம், சிவப்பிரியா ஸ்ரீராம், கிருத்திகா தர்மராஜா, நாகபூஷணி, எம்.எஸ்.எம்.அயூப் ஆகியோர் பங்கேற்றுள்ளனர்;. (இந்நூல் சுன்னாகம்; பொது நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 24839).

மேலும் பார்க்க: 13006>14A08>

ஏனைய பதிவுகள்

Maneki Local casino

Content Spin City Local casino: 29 100 percent free Spins No deposit Incentive Lucky Elf Gambling establishment Jackpot Village Casino: 200percent Gambling enterprise Bonus and

Better Internet casino Real cash

Posts Onlinecasinoareal Com Better Real cash Online casinos From 2023 Step four: Gamble Real cash Online casino games Online Are To experience Roulette Online Court

14594 கட்டிடக் காடும் யுரேனியக் கதிரும்.

வேலணையூர் ரஜிந்தன் (இயற்பெயர்: பாலசுந்தரம் ரஜிந்தன்). வேலணை: பாலசுந்தரம் ரஜிந்தன், 4ம் வட்டாரம், வேலணை கிழக்கு, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர், 2019. (பருத்தித்துறை: பரணீ அச்சகம், நெல்லியடி). ஒiஎ, 82 பக்கம், விலை: ரூபா