14019 பத்திரிகை ஆசிரியர்களுக்கான கையேடு.

ஆர். பாரதி. கொழும்பு 5: இலங்கை பத்திரிகை முறைப்பாட்டு ஆணைக்குழு, 96, கிருல்ல வீதி, 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 2009. (கொழும்பு: அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). 96 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 22 X 15.5 சமீ. பத்திரிகை ஆசிரியர்களுக்கான தொழில்சார் நடைமுறைக்கோவை (ஒழுக்கக் கோவை) இலங்கை பத்திரிகை முறைப்பாட்டு ஆணைக்குழுவின் நடைமுறையும் நியமங்களும், ஊடக சுதந்திரமும் சமூகப் பொறுப்பும் தொடர்பான கொழும்புப் பிரகடனம் மற்றும் அது தொடர்பான விடயங்களும் அடங்கிய கையேட்டுப் பிரதியாகும். பத்திரிகையாளர்களின் நாளாந்தத் தொழில் வாழ்க்கைக்கு மிகவும் பிரயோசனமான ஒரு உசாத்துணை நூல். 1998இன் கொழும்புப் பிரகடனத் தினூடாக இலங்கை பத்திரிகை முறைப்பாட்டு ஆணைக்குழு உருவாக்கப்பட்டது. இவ்வாணைக்குழுவே பத்திரிகை ஆசிரியர் சங்கத்தின் பத்திரிகையாளர்களுக்கான சுயகட்டுப்பாட்டுப் பொறிமுறையான ஒழுக்கக் கோவையையும் நடைமுறைப் படுத்துகின்றது. கொழும்புப் பிரகடனம் மீளாய்வு செய்யப்பட்ட 2008இல் திருத்தப்பட்டவேளை பத்திரிகை ஆசிரியர் சங்க ஒழுக்கக் கோவையும் திருத்தி எழுதப்பட்டது. அவ்வாறு திருத்தி இற்றைப்படுத்தப்பட்ட பதிப்பே இக்கையேடாகும்.

ஏனைய பதிவுகள்

14035 நலங்கள் அறுபது.

குமாரசுவாமி சோமசுந்தரம். கொழும்பு 2: அகில இலங்கை இந்து மாமன்றம், 91/5, சேர் சிற்றம்பலம் ஏ. கார்டினர் மாவத்தை, 1வது பதிப்பு, ஜுலை 2016. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48B, புளுமெண்டால் வீதி).

12657 – நிதிக் கணக்கீட்டுக்கோர் அறிமுகம்: கணக்கீட்டு முதன்மைகள், இலங்கை கணக்கீட்டு நியமங்கள் .

கு.கலைச்செல்வன். கொழும்பு 6: மொட் ஸ்டடி சென்டர், 33, பொஸ்வெல் பிளேஸ், வெள்ளவத்தை, 2வது பதிப்பு, ஜுலை 1999, 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 1996. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48டீ, புளுமெண்டால் வீதி).

The brand new Online slots

Articles Preferred Slots In the united kingdom Demo Position: Main Games Position Online Gratis Tanpa Put Play The newest Ports For free Demonstration Position On

Casinobonuser 2024

Content Hvordan Kan Ego Rake Ei Online Kasino Akkvisisjon? Dolly Casino Vinn Penger Addert Free Spins Uten Bidrag Hvordan Mottar Jeg Free Spins? Her på