14020 பகிர்தலும் புரிதலும்: ஞானம் பத்திரிகை ஆசிரியத் தலையங்கங்கள்.

தி.ஞானசேகரன். கொழும்பு 6: ஞானம் பதிப்பகம், 3டீ, 46ஆவது ஒழுங்கை, 1வது பதிப்பு, 2018. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை). xxvi, 418 பக்கம், விலை: ரூபா 750., அளவு: 21.5×14.5 சமீ., ISBN: 978-955-8354-88-9. பகிர்தலும் புரிதலும் என்ற தலைப்பில் தொகுத்து வெளியிடப்படும் ஞானம்- ஆசிரியர் தலையங்கங்கள் கடந்த இரண்டு தசாப்தகால அரசியல், சமூக, பொருளாதார, கலை இலக்கிய விடயங்களின் ஒரு வெட்டுமுகத்தை வாசகர்களுக்குத் தொகுத்துத் தருகின்றன. இதில் இலக்கியம் என்ற பிரிவின்கீழ் 26 ஆசிரியத் தலையங்கங்களும், சமூகம் என்ற பிரிவின்கீழ் 25 ஆசிரியத் தலையங்கங்களும், அரசியல் என்ற பிரிவின்கீழ் 25 ஆசிரியத் தலையங்கங்களும், பல்துறை என்ற பிரிவின்கீழ் 25 ஆசிரியத் தலையங்கங்களுமாக மொத்தம் 101 தலையங்கங்கள் தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஞானசேகரனின் ஆசிரியத் தலையங்கங்கள் வெளிப்படுத்தும் கருத்துக்களின் அடிப்படையில் அவரின் சமூக, பண்பாட்டு, அரசியல், இலக்கிய, கல்வி, கலைகள் தொடர்பான சிந்தனைகளை பாரம்பரியமான வாழ்வியல் தடத்தில் ஆழமாகக் கால்பதித்த நிலையில் இருந்தவாறே, அதனைக் கடந்த உலக ஓட்டங்களின் தடங்களைத் தொட எத்தனிக்கும் ஈழத்து இலக்கிய அறிஞர் ஒருவரின் கருத்துநிலைகளாக நோக்கலாம். நூலின் இறுதிப் பகுதியில் அமைந்த ‘புரிதல்கள்” என்னும் பகுதியில் அமைந்த பெரும்பாலான குறிப்புகளில் பிரபல எழுத்தாளர்கள், புத்திஜீவிகள், வாசகர்கள் எனப் பல்திறப்பட்டோர் ஞானத்துக்கு எழுதிய கருத்துக்கள் பகிர்ந்துகொள்ளப்பட்டுள்ளன. வரதர், சிற்பி, நந்தி, கே.கணேஷ், வல்லிக்கண்ணன், கா.சிவத்தம்பி முதலான அமரத்துவ மடைந்தவர்களின் கருத்துக்களும், வாழும் பலரது கருத்துகளும் எதிர்வினைகளும் இப்பகுதியில் பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ளன. இவற்றை ஆசிரியர் தலையங்கங்களுடன் சேர்த்து வாசிக்கும்போது, ஞானம் இதழின் கனதியை புரிந்துகொள்ள முடிகின்றது.

ஏனைய பதிவுகள்

14450 க.பொ.த (உயர்தரம்) இணைந்த கணிதம்: தொடர்களின் கூட்டல்.

தேசிய கல்வி நிறுவகம். மகரகம: விஞ்ஞான, கணித, சுகாதார, உடற்கல்விப் பிரிவு, கலைத்திட்ட அபிவிருத்தி நிலையம், தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 2007. (பாதுக்க: அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம், பானலுவ). vii, 40

14101 இந்து தருமம் 1962-63.

வ.கணபதிப்பிள்ளை, கு.கல்வளை சேயோன் (இதழாசிரியர்கள்). பேராதனை: இந்து மாணவர் சங்கம், இலங்கைப் பல்கலைக்கழகம், 1வது பதிப்பு, 1962. (கொழும்பு 12: சுதந்திரன் அச்சகம், 194யு, பண்டாரநாயக்க மாவத்தை). (12), 1-84+1-40 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை,

14953சரித்திரம் பேசும் சாஹித்தியரத்னா விருதாளர்கள்.

தி.ஞானசேகரன். கொழும்பு 6: ஞானம் பதிப்பகம், 3டீ, 46ஆவது ஒழுங்கை, 1வது பதிப்பு, 2018. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை). xii, 128 பக்கம், விலை: ரூபா 500.,

14883 புவியியல்: விருப்பத்துக்குரிய பாடம் (தரம்10, 11இற்குரியது).

மனோ சிவசுப்பிரமணியம், சிவா கிருஷ்ணமூர்த்தி. கொழும்பு 4: சிவா கிருஷ்ணமூர்த்தி, கொழும்பு இந்துக் கல்லூரி, 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 2002. (கொழும்பு 06: பரணன் அசோஷியேட்ஸ், 403, 1/1, காலி வீதி). (6), 140

14546 சிறுகதைத் திரட்டு: தரம் 12-13.

நித்தியானந்தன், எம்.பொன்மீரா, க.கருப்பு (தொகுப்பாசிரியர்கள்). தெகிவளை: அகவெளி வெளியீட்டகம், 22-1/3, அப்பன்சோ மாவத்தை, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 2009. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). (4), 164 பக்கம், விலை: ரூபா 280.00, அளவு: 21.5/14