14058 வெசாக் சிரிசர 2008.

ராஜா குருப்பு (பதிப்பாசிரியர்), த.கனகரத்தினம் (உதவிப் பதிப்பாசிரியர்). கொழும்பு 7: வெசாக் சிரிசர வெளியீட்டுக் குழு, அரச ஊழியர் பௌத்த சங்கம், 53-3, ஹோர்ட்டன் பிளேஸ், 1வது பதிப்பு, மே 2008. (கொழும்பு: ANCL, Commercial Printing Department ). iv, 116, ii, 14, vi , 116 பக்கம், புகைப்படங்கள், தகடுகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21.5×14 சமீ. இலங்கையின் வெசாக் தினத்தை முன்னிட்டு அரசாங்க சேவைகள் பௌத்த சங்கத்தின் பிரசுரக் கமிட்டியால் வெளியிடப்படும் மும்மொழி மூல ஆண்டு மலர். இதில் தமிழ்ப் படைப்பாக்கங்களாக மனம் என்பதன் பரம இரகசியம் (த.கனகரத்தினம்), புத்த பகவானின் உபதேசங்களும் முன்மாதிரியும்-கவிதை (ஏ.ஜின்னாஹ் ஷரிபுத்தீன்), பௌத்த தர்மமும் மனித வளர்ச்சியும் (ருவன் பண்டார அதிகாரி) ஆகிய மூன்று கட்டுரைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 45244).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ஏனைய பதிவுகள்

Free Casino games

Blogs Searched Slots No Download, Zero Registration no Deposit Expected The 100 percent free Black-jack Games Review Will bring you Already been: Like The Gambling

Casinocasino Local casino Remark

Blogs Precisely what the Uks Finest Online casino Internet sites Give In the 2024 Spins + Up to two hundred Extra Bgo Gambling enterprise Comment:

Starburst Position Comment 2023

Articles Bitstarz Gambling establishment 20 100 percent free Revolves No deposit Starburst Ports Cheats Totally free Starburst Slot Mr Gamble Casino Extremely Harbors Local casino

14001 நுண்ணறிவு: போட்டிப் பரீட்சைக்குரிய உள ஆற்றலும் நுண்ணறிவு அளவீடும்.

தி.லோகநாதன். கொழும்பு 6: அஸ்ரன் பதிப்பகம், 92, மனிங் பிளேஸ், 5வது பதிப்பு, 2011, 1வது பதிப்பு, 1999, 2வது பதிப்பு, 2004, 3வது பதிப்பு, 2005, 4வது பதிப்பு, 2009. (கொழும்பு 6: