14060 அறுபத்துமூவர்

சி.அப்புத்துரை. யாழ்ப்பாணம்: அமரர் காலிங்கர் நடராசா அந்தியேட்டித் தின நினைவு வெளியீடு, இணுவில், 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2003. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). 98 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 19×12.5 சமீ. நாயன்மார் அறுபத்து மூவர் பற்றிய குறிப்புகளுடன் கூடியதாக 18.10.2003 அன்று வெளியிடப்பட்ட இந்நூலில் அந்நாயன்மார் முத்தியடைந்த திருநாள் பற்றிய சிறப்புக் குறிப்புகளும் காணப்படுகின்றன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 32139).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ஏனைய பதிவுகள்

12320 – சுதந்திரத்திற்கான கல்வி-அபிவிருத்தி, தனிப்பட்ட இலக்குகள், சமூக முன்னுரிமைகள் ஆகியன தொடர்பான பிரச்சினைகள்.

லக்ஷ்மன் ஜயத்திலக்க. மகரகம: கல்வி ஆராய்ச்சித் துறை, தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 1994. (மகரகம: தேசிய கல்வி நிறுவகம்). 34 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 20.5×13.5 சமீ. 20.10.1994

12275 – நிழல்.

என்.கே.குலசிங்கம். யாழ்ப்பாணம்: கலாசாரப் பேரவை, நல்லூர்ப் பிரதேச செயலகம், நல்லூர், 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 2016. (யாழ்ப்பாணம்: பிள்ளையார் அச்சகம், நல்லூர்). vi, 146 பக்கம், விலை: ரூபா 300., அளவு: 20.5×14.5 சமீ.,

12099 – இலண்டன் சைவ மாநாடு (பத்தொன்பதாவது) சிறப்புமலர்.

மலர் வெளியீட்டுக் குழு. இலண்டன் N 6 5BA: பிரித்தானிய சைவத் திருக்கோயில்கள் ஒன்றியம், 200A, Archway Road, London, 1வது பதிப்பு, மே 2018. (இலண்டன்: ஜே.ஆர். பிரின்ட்). 156 பக்கம், புகைப்படங்கள்,

14915 என் பெயர் விக்டோரியா: நதியைக் கடக்க முனைந்தவள்.

தொந்தா விக்டோரியா (ஸ்பானிய மூலம்), தேவா (தமிழாக்கம்). சென்னை 600005: வடலி வெளியீடு, பி-55, பப்பு மஸ்தான் தர்கா, லாயிட்ஸ் சாலை, 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 2018. (சென்னை 600005: ஜோதி என்டர்பிரைசஸ்). 220

14118 களுவாஞ்சிக்குடி சைவ மகாசபையின் பொன்விழா சிறப்பு மலர் 1952-2002.

மலர் வெளியீட்டுக் குழு. களுவாஞ்சிக்குடி: சைவ மகாசபை, 1வது பதிப்பு, 2002. (களுவாஞ்சிக்குடி: நியு குட்வின் அச்சகம்). viii, 95 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 24.5×18 சமீ. இம்மலரில் ஆசிச்செய்திகளைத் தொடர்ந்து,

12586 – கணிதம் ஆண்டு 5-பகுதி 2.

M.P.M.M.ஷிப்லி (தமிழாக்கம்), ந.வாகீசமூர்த்தி (பதிப்பாசிரியர்). கொழும்பு 10: கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், தபால்பெட்டி எண் 520, புதிய செயலகம், மாளிகாவத்தை, 1வது பதிப்பு, 1987. (கொழும்பு: அரசாங்க அச்சகத் திணைக்களம்). x, பக்கம் 189-413,