14073 பசுவின் கதை.

காந்தளகம். யாழ்ப்பாணம்: காந்தளகம், 213, காங்கேசன்துறை வீதி, 1வது பதிப்பு, தை 1978. (யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீகாந்தா அச்சகம், காங்கேசன்துறை வீதி). viii, 15 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 20.5×13.5 சமீ. இந்நூல் காலயுத்தி ஆண்டு தைத்திங்கள் மாட்டுப் பொங்கல் திருநாள் வெளியீடாக வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பசுக்கள் வழிபாட்டிற்குரியன, பசு காத்தல், பசுவின் கதை ஆகிய மூன்று ஆக்கங்கள் இந்நூலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 02112).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ஏனைய பதிவுகள்

30 Eur Spielbank Provision Bloß Einzahlung

Content Sei Es Nicht ausgeschlossen, Qua Einem Kostenlosen Bonus Echtes Geld Nach Erlangen? Sic Lässt Einander Welches Beste Erreichbar Spielsaal Unter einsatz von Prämie Exklusive