14197 சுவிஸ்-பேர்ண் ஞானலிங்கேச்சரர் திருப்பள்ளியெழுச்சி.ச.வே.பஞ்சாட்சரம்.

சுவிட்சர்லாந்து: செங்கோடன் பஞ்சாட்சரம், சூரிச், 1வது பதிப்பு, ஆடி 2019. (Canada: Silver Print House, 5030, Heatherleigh Ave Unit No. 60, Mississauga, Ontario, L5V 2G7). 8 பக்கம், விலை: அன்பளிப்பு, அளவு: 13.5×10.5 சமீ. கனடாவில் புலம்பெயர்ந்து வாழும் பண்டிதர் ச.வே.பஞ்சாட்சரம் அவர்கள், தெய்வத் தமிழில் கருவறையில் செந்தமிழ்த் திருமறை வழிபாட்டினை ஓங்குவிக்கும் சுவிட்சர்லாந்தின் பேர்ண் நகரில் கோவில்கொண்டெழுந்தருளியிருக்கும் ஞானாம்பிகை உடனாய ஞானலிங்கேச்சரர் பெருமானுக்கு இறையின்பச் செவிகுளிர அழகு தமிழில் திருப்பள்ளியெழுச்சியை, இறை அடியார்கள் இலகுவில் விளங்கிக்கொள்ளும் வகையில் எளிமையான நடையில் கையடக்க நூலுருவில் அமைத்து இலவச வெளியீடாக வழங்கியுள்ளார்.

ஏனைய பதிவுகள்

14630 நெருநல் (கவிதைகள்).

இ.சு.முரளிதரன். யாழ்ப்பாணம்: மேதினிகா வெளியீடு, 34/3, செட்டித் தெரு, நல்லூர், 1வது பதிப்பு, ஜுன் 2015. (யாழ்ப்பாணம்: ஆகாயம் பதிப்பகம், இமையாணன், உடுப்பிட்டி). xii, 39 பக்கம், விலை: ரூபா 150., அளவு: 18×11.5

12229 – வன்முறை மோதலுக்குப் பின்பான மீளிணக்கப்பாடு: கொள்கைச் சுருக்கம்.

ஜனநாயகம் மற்றும் தேர்தல் செயற்பாட்டு உதவிக்கான சர்வதேச நிறுவகம் (IDEA). கொழும்பு 7: மாற்றுக் கொள்கைகளுக்கான நிலையம், 24/2, 28ஆவது ஒழுங்கை, ஓவ் பிளவர் வீதி, 1வது பதிப்பு, 2004. (கொழும்பு 10: குளோப்

12331 – புதிதாக சிந்திப்போம்: சமுதாயத்திற்கான கல்வி.

மா.சின்னத்தம்பி. யாழ்ப்பாணம்: பேராசிரியர் மா.சின்னத்தம்பி, கல்வியியல் துறை யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், 1வது பதிப்பு, டிசம்பர் 2013. (யாழ்ப்பாணம்: கரிகணன் தனியார் நிறுவனம், இல.681, காங்கேசன்துறை வீதி). viii, 206 பக்கம், விலை: ரூபா 420.,

12912 – எங்கள் ஜனாதிபதி.

ராஜா திவ்வியராஜன். கொழும்பு 3: ராஜா திவ்வியராஜன், 532, காலி வீதி, கொள்ளுப்பிட்டி, 1வது பதிப்பு, 1980. (கொழும்பு: நிர்மால் அச்சகம், ஜெம்பட்டா). 40 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 27.5 x