14243 இஸ்லாத்தின் வழியில் பெண்கள் சுத்தம்.

செய்க் முஹம்மத் பின் ஸாலிஹ் அல் உதைமின் (மூலம்), ஸாலிஹ் அஸ்.ஸாலிஹ் (ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு), எஸ். எம்.மன்சூர் (தமிழாக்கம்). சவூதி அரேபியா: I.P.C.Islam Presentation Committee, P.O.Box 1613, Safat 13017, 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 1995. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). (10), 62 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×14 சமீ. அறிமுகம், மாதவிடாய் என்றால் என்ன? மாதவிடாய் ஆரம்ப முடிவு வயது (மாதவிடாய் நீடிக்கும் கால எல்லை, கருத்தரித்த பெண்களின் மாதவிடாய்), மாதவிடாய் மாற்றங்கள், மாதவிடாய் சம்பந்தமான சட்டங்கள் (தொழுகை, அஸ்ஸவ்ம் -நோன்பு நோற்றல், தவாஃப் – கஃபாவை வலம் வருதல், பிரியாவிடை தவாஃபிலிருந்து விதிவிலக்களித்தல், பள்ளிவாயலில் தங்குதல், முறையான உடலுறவு, விவாகரத்து, விவாகரத்தின் இத்தாவும் மாதவிடாயுடனான தொடர்பும், சுதந்திரமான கருப்பை, குஸ்ல் -குளிப்பு கட்டாயமாதல்), இஸ்திஹாதாஹ், நஃபாஸ என்றால் என்ன?, மாதவிடாயைத் தடுத்தல், கருத்தடை, கருச்சிதைவு செய்தல், வினா-விடைகள் ஆகிய எட்டு அத்தியாயங்களில் இந்நூல் எழுதப் பட்டுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 44595).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ஏனைய பதிவுகள்