14250 சமூகக் கல்விப்பாடத்துக்கான தேசப்படப் பயிற்சி 10-11.

கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம். கொழும்பு: கல்வி வெளியீட்டுத்திணைக்களம், இசுறுபாய, பத்தரமுல்லை, 14ஆவது பதிப்பு, 1999, 1வது பதிப்பு, 1986. (பாதுக்க: அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம், பானலுவ). vii, 28 பக்கம், வரைபடங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 28×21.5 சமீ. இந்நூலின் முதல் ஏழு பயிற்சிகளுக்கும் இலங்கையின் 1:50,000 பௌதிக உறுப்புத் தேசப்படங்களிற் காணப்படும் நிறங்களும் குறியீடுகளும் உபயோகிக்கப்பட்டு அச்சிடப்பட்டுள்ளன. இறுதி 4 பயிற்சிகளும் க.பொ.த. (சாதாரண தர) பரீட்சையின்போது மாணவர்களுக்கு விடையளிப்பதற்குக் கிடைக்கும் பயிற்சிகளைப் போன்று கறுப்பு வெள்ளை நிறத்தில் அச்சிடப்பட்டுள்ளன. இந் நூல் 1999ஆம் ஆண்டு விநியோகத்திற்காக இலங்கை கல்வித் திணைக்களத்தினால் மறுபதிப்புச் செய்யப்பட்டுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 27421).

ஏனைய பதிவுகள்

Kasino Spiele Für nüsse

Content Spielautomaten Unter Fabrikant Entsprechend Kann Man Einen Slot Jammin Jars Sein glück versuchen? Höchster Triumph As part of Razor Shark Nachfolgende Besten Lucky Ladys

12025 இந்து நாகரிகம் A/L, G.A.Q. மாணவர்களுக்குரியது: பாகம் 2.

சி.கணேஷ் (தொகுப்பாசிரியர்). வவுனியா: எம்.எஸ்.சி. கல்வி நிலையம், குருமன்காடு, 1வது பதிப்பு, மே 1999. (வவுனியா: ஜெயக்குமார் கணனிப் பதிப்பு, குடியிருப்பு). 72 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×14 சமீ. வேதங்கள், ஆகமங்கள்,

13012 யாழ்ப்பாணப் பொது நூலகம்: அன்றும் இன்றும்.

ரூபவதி நடராஜா. கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை, 1வது பதிப்பு, 2019. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை).xxii, 217 பக்கம், விலை: ரூபா