14256 பனுவல்: சமூக பண்பாட்டு விசாரணை (இதழ் 4-2006).

கசங்க பெரேரா, தா.சனாதனன் (பிரதான தொகுப்பாசிரியர்கள்). கொழும்பு 8: சமூக பண்பாட்டு விசாரணைக்கான கூட்டிணைப்பு, சமூக, பண்பாட்டு உயர் கற்கைகளுக்கான கொழும்பு நிறுவனம், 119A, கிங்ஸ் வீதி, 1வது பதிப்பு, 2006. (யாழ்ப்பாணம்: கரிகணன் பிரிண்டர்ஸ், 424 A , காங்கேசன்துறை வீதி). (4), 132 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: ரூபா 300., அளவு: 22×15 சமீ., ISDN: 1391-9156. இவ்விதழில், முன்னுரை: ஏ. ஜே. கனகரட்ணாவின் நினைவுகளுக்குச் சமர்ப்பணம் (பனுவல் ஆசிரியர் குழு), பண்பாடு என்ற கருத்தாக்கம் (தே. லூர்து), தொறுப்புசல்-வீரயுக மரபு: மேட்டுநில தமிழகத்தில் ஆநிரை-சார் சமூக உருவாக்கம் (க. குணசேகரன்), பொதிசெய்யப்பட்ட வினோதங்களாக தொடர்மாடி மனைகள்: இடமின்மைத் தன்மையின் அரசியலும், சுவையின் நியமப் படுத்தலும் (சசங்க பெரெரா), இருபால் ஓருடல்: அர்த்தநாரீஸ்வரர் அகழ்வாய்வுக் குறிப்புக்கள் (பாக்கியநாதன் அகிலன்), பனுவல் நூல் திறனாய்வு: கே.என்.ஓ.தர்மதாசவின் தேசப்பற்று-சமூக அறிவுசார் திறனாய்வு என்ற நூல் (சசங்க பெரேரா-மூலம், சாமிநாதன் விமல்-தமிழாக்கம்) ஆகிய ஆக்கங்களை இவ்விதழ் கொண்டுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 59866).

ஏனைய பதிவுகள்

Slotomania Slots Gambling games

Posts Are there any Free Slot Game Instead of Downloading? Totally free Slots Faq Advantages and disadvantages Out of No Download Finest Free Casino games

12946 – சோமாஸ்கந்தம் நினைவுமலர் 2003.10.26.

மலர்க் குழு. உடப்பு: நவ இளங்கதிர் நாடக மன்றம், 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2003. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). 60 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 22.5 x 15 சமீ. தனது வில்லிசை

12654 – கணக்கீடு பகுதி 3.

நாகலிங்கம் யோகராசா. கொழும்பு 6: ஜனனி வெளியீட்டகம், 181/4, 3/1 W.A. சில்வா மாவத்தை, 1வது பதிப்பு, ஆவணி 2004. (கொழும்பு 6: கு.பிரதீபன், எஸ்.பிரின்ட்). iv, 216 பக்கம், விலை: ரூபா 160.,