14263 பால்நிலை சமத்துவத்தை நோக்கிய ஆண்களின் பயணம்.

ஜோ.கருணேந்திரா, து.கௌரீஸ்வரன், சு.நிர்மலவாசன், சி.ஜெயசங்கர், கமலாவாசுகி (தொகுப்பாசிரியர் குழு). மட்டக்களப்பு: மூன்றாவது கண், உள்ளூர் அறிவுத்திறன் செயற்பாடுகளுக்கான நண்பர்கள் குழு, இல.30, பழைய வாடிவீட்டு வீதி, 1வது பதிப்பு, மார்ச் 2014. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). vi, 85 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×15 சமீ. பால்நிலை சமத்துவம், பெண்நிலைவாதம், பற்றிய மூன்றாவது கண் நண்பர்களின் புரிதலும் செயற்படுத்தலும் பற்றிய கடந்த 10 வருடகால அனுபவங்களின் பகிர்வு இது. ஓயுமா-கவிதை (ச.ஸ்ரீபன்), பால்நிலைச் சமத்துவம் நோக்கிய எனது பயணம் (ஜோ.கருணேந்திரா), வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம் (செ.ஜோண்சன்), பெண்ணிலைச் சிந்தனைகள் என்னுள் வந்தவிதம்-ஓர் அனுபவப் பகிர்வு (துரை. கௌரிஸ்வரன்), ஓவியர் நிர்மலவாசனுடனான சந்திப்பு (கி.கலைமகள்), ஆளுமை கொண்ட ஆண்கள் பால்நிலை சமத்துவத்தை உள்வாங்கி வாழ்பவர்கள் (சி.ஜெயசங்கர்), இச்செயற்பாடு பற்றி (செ.ஜோண்சன்), மூன்றாவது கண் உள்;ர் அறிவுத்திறன் செயற்பாட்டு நண்பர்கள் வட்டத்தின் பால்நிலைச் சமத்துவம் நோக்கிய செயல்வாதப் பயணம்: புகைப்படக் கதை, மூன்று கவிதைகள் (மோ. குகதாஸ்), நியாயக் கும்மி (ஜோ.கருணேந்திரா), பெண்களுக்கெதிரான வன்முறைகளை முடிவுக்கு கொண்டுவருதலை நோக்கிய எமது பாதையை நாமே வடிவமைப்போம் (கமலாவாசுகி-ஆங்கில மூலம், ஜோ.கருணேந்திரா-தமிழாக்கம்) ஆகிய பன்னிரு ஆக்கங்கள் இந்நூலில் இடம்பெற்றுள்ளன.

ஏனைய பதிவுகள்

14648 மானுடமும் மணிக்கவிதைகளும்.

இராமையா மணிசேகரன் (புனைபெயர்: பூண்டுலோயா இரா.மணிசேகரன்). பூண்டுலோயா: இராமையா மணிசேகரன், 225ஃ05, நகரசபை வீடமைப்பு, 1வது பதிப்பு, 2007. (கொழும்பு: கிராப்பிக்ஸ் லாண்ட்). ஒii, 75 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 22×16 சமீ.

12172 – முருகன் பாடல்: ஆறாம் பகுதி.

தொகுப்பாளர் குழு. கொழும்பு 11: தெட்சணத்தார் வேளாளர் மகமை பரிபாலன சொசைட்டி லிமிட்டெட், 98 ஜிந்துப்பிட்டி தெரு, 1வது பதிப்பு, ஆவணி 1992. (சென்னை 600002: காந்தளகம், 4, முதல்மாடி, 834, அண்ணா சாலை).

12568 – பாலபாடம்: இரண்டாம் புத்தகம்.

ஆறுமுக நாவலர். கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை, இணை வெளியீடு, கொழும்பு 4: நாவலர் நற்பணி மன்றம், இல. 36, நந்தன கார்டின்ஸ், 1வது பதிப்பு 2016. (கொழும்பு

12025 இந்து நாகரிகம் A/L, G.A.Q. மாணவர்களுக்குரியது: பாகம் 2.

சி.கணேஷ் (தொகுப்பாசிரியர்). வவுனியா: எம்.எஸ்.சி. கல்வி நிலையம், குருமன்காடு, 1வது பதிப்பு, மே 1999. (வவுனியா: ஜெயக்குமார் கணனிப் பதிப்பு, குடியிருப்பு). 72 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×14 சமீ. வேதங்கள், ஆகமங்கள்,

12858 – சிலப்பதிகாரம் காலமும் வரலாறுகளும்.

அ.சி.உதயகுமார். சுன்னாகம்: ஐளெவவைரவந ழக ர்ளைவழசiஉயட ளுவரனநைளஇ வேதராணியார் வளவு, உடுவில், 1வது பதிப்பு, ஜுன் 2002. (யாழ்ப்பாணம்: டெக்னோவா பிரின்டர்ஸ்). 32 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 20.5 x 15 சமீ.

12101 – கொழும்பு இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரி வரசித்தி விநாயகர் புனராவர்த்தன பிரதிஷ்டா மஹா கும்பாபிஷேக மலர்.

த.இராஜதுரை, அ.பிரபாகரன் (இதழாசிரியர்கள்). கொழும்பு 4: இராமநாதன் இந்து மகளிர் கல்லூரி, பம்பலப்பிட்டி, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2002. (கொழும்பு 6: எஸ்.பிரின்ட், 4C-1,Fussells Lane). 80 பக்கம், புகைப்படங்கள், தகடுகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை,