14271 நவீன அரசியற் கோட்பாடுகள்.

அ.சிவராசா. யாழ்ப்பாணம்: பட்டப் படிப்புகள் கல்லூரி, 148/1, ஸ்ரான்லி வீதி, 1வது பதிப்பு, 1989. (சுன்னாகம்: திருமகள் அழுத்தகம்). viii, 176 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×14 சமீ. இந்நூல் அரசறிவியலின் இயல்பும் அணுகுமுறைகளும், அரசு, மாக்கியவல்லி கண்ட அரசு, அரசின் தோற்றம் பற்றிய கோட்பாடுகள், இறைமை, அதிகாரங்களை வேறாக்கும் கோட்பாடு, ஒற்றையாட்சியும் சமஷ்டியாட்சியும், சட்டம், உரிமைகள், சமத்துவம், சுதந்திரம், சொத்துடைமை, பொதுசன அபிப்பிராயம், அரசியற் கட்சிகள், அமுக்கக் குழுக்கள், சட்டசபை, நிர்வாகத்துறை, நீதித்துறை, ஜனாதிபதி ஆட்சிமுறையும் மந்திரிசபை ஆட்சிமுறையும், பாஸிஸம், அராஜரீகம், சனநாயகம், தாராண்மைவாதம், கற்பனா சோசலிசம், பு.று.கு.ஹெகல், மார்க்ஸ்வாதம், சிண்டிக்கலிசம், தொழிற்சங்கப் பொதுவாயம் அல்லது தொழிற் கூட்டுமுறை (கில்ட் சோசலிசம்), பேபியன் பொதுநலவாதம், லெனின்வாதம் ஆகிய பாடப் பரப்புகளை விளக்குகின்றது. நூலாசிரியர் பேராதனைப் பல்கலைக் கழகத்தின் அரசறிவியல்துறையின் சிரேஷ்ட விரிவுரையாளராவார். (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 31033).

ஏனைய பதிவுகள்

12236 – இலங்கை மீதான இந்திய ஆக்கிரமிப்பு.

தோழர் பாலன். லண்டன்: தோழர் பதிப்பகம், 1வது பதிப்பு, ஜுன் 2016. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). (4), 58 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: இந்திய ரூபா 25.00, அளவு: 21.5×13.5 சமீ. இலங்கை மீதான

12668 – இலங்கை மத்திய வங்கி: ஆண்டறிக்கை 1998.

இலங்கை மத்திய வங்கி. கொழும்பு 1: நாணயச் சபை, இலங்கை மத்திய வங்கி, 35ஆவது மாடி, மேற்குக் கோபுரம், உலக வர்த்தக நிலையம், எக்சலன் சதுக்கம், இலங்கை வங்கி மாவத்தை, 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல்

14221 நடராஜப்பத்து.

ந.மா.கேதாரப்பிள்ளை (பதிப்பாசிரியர்). மட்டக்களப்பு: ந.மா. கேதாரப்பிள்ளைஇ முதலைக்குடாஇ கொக்கட்டிச்சோலைஇ பதிப்பு ஆண்டு விபரம் தரப்படவில்லை. (மட்டக்களப்பு: ஜெஸ்கொம் அச்சகம்). (6) பக்கம்இ விலை: ரூபா 15.00இ அளவு: 21×15 சமீ. செய்யுள்வடிவில் அமைந்துள்ள பக்தி