14283 இலங்கையில் மனித உரிமைகளும் சமயங்களும்.

இலங்கை மன்றம். கொழும்பு 7: இலங்கை மன்றம், இல.27, சுதந்திரச் சதுக்கம், 1வது பதிப்பு, 1992. (தெகிவளை: திஸர அச்சகம், 129, துட்டுகெமுனு வீதி). xxx, 454 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×14 சமீ.,ISDN: 955-9056-02-6. சர்வதேச மனித உரிமைகள் பிரகடனம், சர்வதேச மனித உரிமைகள் பிரகடனத்தின் உறுப்புரைகள் மீதான கருத்துரைகள் ஆகியவற்றைப் பிரதான உள்ளடக்கமாகக் கொண்டுள்ள இந்நூலின் பின்னிணைப்புகளாக, பௌத்தம், இந்து சமயம், கிறிஸ்தவம், இஸ்லாம் ஆகிய நான்கு சமயப் பாரம்பரியங்களுக்குமான முகவுரை, சர்வதேசப் பிரகடனம்- அதன் வரலாறும் அந்தஸ்தும், மனித உரிமைகள் பற்றிய கல்வி, பாளி நூல்களுக்கான குறுக்கங்கள் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. (இந் நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 17437).

ஏனைய பதிவுகள்

Book Of Ra Slot

Content Rotiri Gratuite Lanthanum Pacanele Book Of Ra Angeschlossen Kazino Speles Bezmaksas Book Of Ra Book Of Ra 6 Tagesordnungspunkt 10 Fruchtwein Popular Online Slots

Mermaids Hundreds of thousands Review

Blogs Incentive Icons Create I get 100 percent free Spins That have Mermaid Hundreds of thousands Position? Play Mermaids Millions Online Position ‎in the uk

Free Spins 2024

Content Danske Casinoer Og Den Danske Spillemyndighed Hvilket Spilleban Er Efterlevelsesværdig? Få 100percent Grænsende ti 500 Kr, Som Kasino Velkomstbonus Inklusive Tidligste Giroindbetalin Casiono Free