14330 சுதந்திரத்தை நோக்கிய அரசியல் திட்ட வளர்ச்சி.

வேலு உதயசேகர். சாமிமலை: வே.உதயசேகர், அறிவகம், 7/1, கோவில் லேன், ஓல்டன் மே.பி., 1வது பதிப்பு, மே 2016. (மஸ்கெலியா: விக்டோரியா அச்சகம்). (8), 111 பக்கம், விலை: ரூபா 220., அளவு: 21×14.5 சமீ., ISDN: 978-955-43194-0-0. க.பொ.த. உயர்தரத்தில் அரசறிவியல் பாடத்தினைக் கற்கும் மாணவர்களின் பரீட்சை வினாத்தாளானது, பாட அலகு மற்றும் பாடரீதியான துறைசார் அறிவு, தேர்ச்சியினை மாணவர்களிடம் அளவிடுவதை நோக்காகக் கொண்டு அமைகின்றது. இந்நூல் அத்தகைய தேர்ச்சியினை ஏற்படுத்துவதைப் பிரதான நோக்காகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. உள்ளடக்கப்பட்ட மாதிரி வினாக்கள், அரசியல் திட்ட அறிமுகம், கோல்புறூக் சீர்திருத்தம், குறுமக்கலம், மனிங் அரசியல் சீர்திருத்தம், மனிங் டெவன்சயர், டொனமூர் (வினா-விடை), சோல்பரி (வினா விடை), 1947 நாமநிர்வாகியின் அதிகாரம் (வினா விடை), சோல்பரியின் சட்டவாக்கத்துறை (வினா-விடை), தேசிய இயக்கம் (வினா-விடை), யாப்புக் கட்டமைப்பு, சமய மறுமலர்ச்சி இயக்கம், இலங்கை இடதுசாரி இயக்கத்தின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும், மாபெரும் அக்டோபர் புரட்சி, 1954 தனிச்சிங்களச் சட்டம், உசாத்துணை நூல்கள் ஆகிய 16 இயல்களில் இந்நூல் எழுதப்பட்டுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 65126).

ஏனைய பதிவுகள்

14929 கருணையோகம்: பேராசிரியர் செ.யோகராசாவின் பணிநயப்பு விழா சிறப்பு மலர் 2016.

மலர்க் குழு. மட்டக்களப்பு: பேராசிரியர் செ.யோகராசா பணிநயப்பு விழாச்சபை, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 2016. (மட்டக்களப்பு: வணசிங்கா பிரின்டர்ஸ், 496ஏ, திருமலை வீதி). 258 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 25×18 சமீ.

12480 – தமிழ்மொழித் தினம் 1994.

தமிழ்த்தின விழாக் குழு. கொழும்பு: தமிழ்மொழிப் பிரிவு, கொழும்பு வடக்கு கல்விக் கோட்டம், கல்வி இராஜாங்க அமைச்சு, 1வது பதிப்பு, ஜுன் 1994. (கொழும்பு 13: ரிபாய் அச்சகம், 143/9, ஜிந்துப்பிட்டி வீதி). (66)

14652 முதுதமிழ்ப் புலவர் மு.நல்லதம்பி அவர்களின் பாடல்கள்.

மு.நல்லதம்பி (மூலம்), ம.ந.கடம்பேஸ்வரன் (பதிப்பாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: பண்டிதர் ம.ந.கடம்பேஸ்வரன், சிந்துபுரம், வட்டுக்கோட்டை, 1வது பதிப்பு, மே 2016. (வட்டுக்கோட்டை: மாயன் பதிப்பகம், சிந்துபுரம்). x, 65 பக்கம், விலை: ரூபா 150., அளவு: 21×14.5

12269 – தொழில் சட்டங்கள் 01.

ரி.தர்மலிங்கம் (தமிழாக்கம்). கொழும்பு 5: தொழிலாளர் கல்விக் கிளை, தொழில் திணைக்களம், 1வது பதிப்பு, 2002. (புறக்கோட்டை: அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம், பானலுவ, பாதுக்க, 130 சீ, பாகொட வீதி, பிட்டக்கோட்டே). vi, 82

14539 சின்னஞ்சிறிய பூக்கள்-5.

உதவி. நண்பர்கள் (தொகுப்பாசிரியர்கள்). ஜேர்மனி: Uthawi.Media, Postfach 1226, 59884, Eslohe,1வது பதிப்பு, நவம்பர் 2015. (கொழும்பு: Crescendoo Link). (4), 78 பக்கம், ஓவியங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×15 சமீ. சின்னஞ்சிறிய

12738 – கம்பராமாயணம் : அயோத்திய காண்டம் : சூழ்ச்சி படலம் , கைகேசி சூழ்வினை படலம் .

இ.பரமேஸ்வரி, சோ.இளமுருகனார் (உரையாசிரியர்கள்). யாழ்ப்பாணம்: செ.யோ. இளையதம்பி, வனிதா அச்சகம், 43, 3ம் குறுக்குத்தெரு, 1வது பதிப்பு, மாசி 1964. (யாழ்ப்பாணம்: வனிதா அச்சகம், 43, 3ம் குறுக்குத்தெரு). 175 பக்கம், விலை: ரூபா