14346 குழந்தைகளும் வாழ்வும். A.B.M. இத்ரீஸ் (பதிப்பாசிரியர்).

வாழைச்சேனை 05: காகம் (உயிர்ப்பைத் தேடும் வேர்கள்) வெளியீடு, மஹ்மூட் ஆலிம் தெரு, 1வது பதிப்பு, 2012. (தெகிவளை: ஏ.ஜே.பிரின்ட்ஸ், இல. 44, புகையிரத நிலைய வீதி). ix-10-304 பக்கம், விலை: ரூபா 650., அளவு: 21×14 சமீ.,ISDN: 978-955-4644-14-4. இந்நூல் குழந்தைகளும் உடல் ஆரோக்கியமும் (குழந்தைகளும் உணவும், குழந்தைகளும் நோயும், குழந்தைகளும் விசேட தேவையும், குழந்தைகளும் பாலியலும், குழந்தைகளும் கழிவகற்றலும், குழந்தைகளும் படுக்கையில் சிறுநீர் கழிப்பதும்), குழந்தைகளும் உளஆரோக்கியமும் (குழந்தைகளும் தூக்கமும், குழந்தைகளும் பயமும், குழந்தைகளும் பாசமும்), குழந்தைகளும் கல்வியும் (குழந்தைகளும் கல்வியும், குழந்தைகளும் வீட்டுப் பாடசாலையும், குழந்தைகளும் வகுப்பறையும், குழந்தைகளும் கேள்வியும், குழந்தைகளும் கதைகளும், குழந்தைகளும் சினிமாவும், குழந்தைகளும் கணனியும், குழந்தைகளும் சுற்றுலாவும், குழந்தைகளும் கணிதமும், குழந்தைகளும் டிஸ்லெக்சியாவும்), குழந்தைகளும் திறன் விருத்தியும் (குழந்தைகளும் மொழியும், குழந்தைகளும் அசைவும், குழந்தைகளும் இசைவும், குழந்தைகளும் நொடியும், குழந்தைகளும் அரங்கும், குழந்தைகளும் கருவிகளும், குழந்தைகளும் கிறுக்கல்களும்), குழந்தைகளும் விளையாட்டும் (குழந்தைகளும் விளையாட்டும், குழந்தைகளும் பொம்மையும்), குழந்தைகளும் சமூகமும் (குழந்தைகளும் தேசபக்தியும், குழந்தைகளும் உரிமையும், குழந்தைகளும் உலகமயமாக்கலும், குழந்தைகளும் அரசியலும்), குழந்தைகளும் பண்பாடும் (குழந்தைகளும் நம்பிக்கையும், குழந்தைகளும் நபியும், குழந்தைகளும் நோன்பும்), குழந்தைகளும் பிரச்சினைகளும் (குழந்தைகளும் பிரச்சினைகளும், குழந்தைகளும் விபத்தும், குழந்தைகளும் ஆடையும்) ஆகிய எட்டு அத்தியாயங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது.

ஏனைய பதிவுகள்