14371 கொழும்பு இந்துக் கல்லூரியின் பொன்விழா மலர் 2002.

மலர்க் குழு. கொழும்பு: இந்துக் கல்லூரி, 1வது பதிப்பு, 2002. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48B, புளுமெண்டால் வீதி). (34), 177 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 29×21.5 சமீ. பொன்விழாச் சிறப்பு மலரில் ஆசிச் செய்திகளைத் தொடர்ந்து வானளாவும் எம் கல்லூரி, கால அட்டவணை, மனப்பதிவில் சில துளிகள், சமயம், இலக்கியம், விழுமியங்கள், அறிவியல், கவிதைத் துளிகள், கலைகள், பொருளாதாரம், ஆளுமைக்கு உரமிடுபவை, கல்லூரிக் கண்ணோட்டம், படங்கள் எனப் பல்வேறு பிரிவுகளாகப் பகுக்கப்பட்டு அவ்வப் பிரிவுக்குரிய ஆக்கங்கள் வகுத்துததரப்பட்டுள்ளன. மனப்பதிவில் சில துளிகள் என்ற பிரிவில் பேராசிரியர் கா. சிவத்தம்பி, இ.கலாமோகன்,கோ.ஜெனார்த்தனன், சி.க.இந்திரராசா, வித்துவான் வ.செல்லையா, டி.ஆர்.இராஜலிங்கம், டீ.ளு. சர்மா, ஐ.கஜமுகன், ளு.பு.ளு.அருளானந்தன். சந்திரபவானி இராமச்சந்திரா ஆகியோர் கல்லூரி பற்றிய தமது மனப்பதிவுகளை எழுதியுள்ளனர். (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப் பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 34802).

ஏனைய பதிவுகள்

14315 நிர்வாகச் சட்டம்.

A.W.M.ஹன்ஸீர். தெகிவளை: பாத்திமா பப்ளிக்கேஷன்ஸ், 30, பெயர்லைன் வீதி, 1வது பதிப்பு, ஜுலை 1989. (சென்னை: திரீயெம் பிரின்டர்ஸ், ஆர்மீனியன் வீதி). 112 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×14 சமீ. நிர்வாகச் சட்டத்தின்

12199 – பட்டம்: சனத்தொகையும் குடும்பநலக் கல்வியும் செயற்றிட்டம்.

மித்தா வீரக்கொடி (மூலம்), M.H.M.யாக்கூத் (தமிழாக்கம்). மகரகம: சனத்தொகையும் குடும்பநலக் கல்வியும் செயற்றிட்டம், தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 1996. (தெகிவளை: ஏ.ஜே.பிரின்ட்). iv, 154 பக்கம், சித்திரங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு:

14309 உலக வங்கியும் இலங்கையின் வறுமைக் குறைப்பும்.

சீமாஸ் கிளாரி (அபிவிருத்தி ஆலோசகர்), ரிச்சர்ட் றியோச் (தலைவர்), ப்றைன் வோல்ப் (நிறைவேற்று செயலாளர்). லண்டன் ளுறு8 1ளுது: இலங்கைக்கான அரசசார்பற்ற நிறுவனங்களின் ஒன்றியம், இல. 3, பொண்ட் வே, 1வது பதிப்பு, 1993.

14625 நிலா நாழிகை.

வேலணையூர் ரஜிந்தன் (இயற்பெயர்: பாலசுந்தரம் ரஜிந்தன்). வேலணை: பாலசுந்தரம் ரஜிந்தன், 4ம் வட்டாரம், வேலணை கிழக்கு, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர், 2018. (வவுனியா: விஜய் அச்சுப் பதிப்பகம், 172 மில் வீதி). 110 பக்கம்,

14012 நிகர்: சர்வதேச தமிழ் எழுத்தாளர் மாநாடு 2011: சிறப்பிதழ்.

அ.லெட்சுமணன் (ஆசிரியர்), வே.தினகரன் (உதவி ஆசிரியர்). நாவலப்பிட்டி: நிகர் வெளியீடு, 83, கொத்மலை வீதி, 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 2011. (நாவலப்பிட்டி: ராஜா அச்சகம்). 98 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21X15

14913 இரும்பு மனிதன் நாகநாதன்.

சோழன் (புனைபெயர்: மலேயன் மணியம்). திருக்கோணமலை: மலேயன் மணியம், 1வது பதிப்பு, ஓகஸ்ட் 1966. (கொழும்பு 12: சுதந்திரன் அச்சகம், 194A, பண்டாரநாயக்க மாவத்தை). 26 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×13.5 சமீ.