14407 அரசகரும மொழித் தேர்ச்சி மேலதிக வாசிப்பு நூல்: எழுத்துச் சிங்களம்.

அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம். கொழும்பு: அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம், தேசிய ஒருமைப்பாடு, நல்லிணக்கம் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சு, பாஷா மந்திரய, 341/7, கோட்டே வீதி, ராஜகிரிய, 1வது பதிப்பு, 2018. (கொழும்பு 8: அரசாங்க அச்சுத் திணைக்களம், 188, டாக்டர் டெனிஸ்டர் டி சில்வா மாவத்தை). xvi, 218 பக்கம், விலை: ரூபா 550.,அளவு: 29.5×21 சமீ., ISBN: 978-955-9180-44-9. இந்நூலில் தமிழ்மூலம் சிங்கள மொழியைக் கற்பதற்கான 108 பாடங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. உங்களுக்குப் பழக்கமான உயிர் எழுத்துக்கள், உங்களுக்குப் பழக்கமில்லாத உயிர் எழுத்துக்கள், உங்களுக்குப் பழக்கமான எழுத்துக்கள், உங்களுக்குப் பழக்கமில்லாத எழுத்துக்கள் – வன்மையானவை, உங்களுக்குப் பழக்கமில்லாத மஹாப்ராண எழுத்துக்கள், உங்களுக்குப் பழக்கமில்லாத சஞ்ஞக்க எழுத்துக்கள், பூச்சியம், பூச்சியத்தின் பலம், தன்தஜ, மூர்த்தஜ எழுத்துக்கள் என இன்னோரன்ன 108 பாடங்கள் மூலம் எழுத்துச் சிங்களம் தமிழ்மொழி மூலம் விளக்கப்பட்டுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 65462).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ஏனைய பதிவுகள்

14706 நினைவுப் பகடைகள் (சிறுகதைகள்).

நந்தவனம் சந்திரசேகரன் (தொகுப்பாசிரியர்). திருச்சி 620 003: இனிய நந்தவனம் பதிப்பகம், எண். 17, பாய்க்காரத் தெரு, உறையூர், 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 2017. (சென்னை: கெப்பிட்டல் இம்ப்ரஷன்). 136 பக்கம், விலை: இந்திய

14820 வேரும் விழுதும்.

செ.யோகநாதன். சென்னை 600030: என்.டி.எஸ்.பதிப்பகம், 32, கிழக்கு பூங்கா சாலை, ஷெனாய் நகர், 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 1993. (சென்னை 600005: ஜீவோதயம் அச்சகம், 65, திருவல்லிக்கேணி நெடுஞ்சாலை). viii, 120 பக்கம், விலை:

12317 – கற்பிப்பதற்கான சுதந்திரமும் கற்பதற்கான சுதந்திரமும்.

டீ.ஏ.பெரேரா. மகரகம: கல்வி ஆராய்ச்சித் துறை தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 1997. (மகரகம: அச்சிடற் பிரிவு, தேசிய கல்வி நிறுவகம்). (2), 73 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 20.5×13.5

12551 – தமிழ்: ஆண்டு 5.

இ.விசாகலிங்கம் (பதிப்பாசிரியர்). கொழும்பு 10: கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், மாளிகாவத்தைச் செயலகம், 2வது பதிப்பு, 1986, 1வது பதிப்பு, 1985. (கொழும்பு 11: மெய்கண்டான் அச்சகம், 161, கடற்கரைத் தெரு). viii, 205 பக்கம்,

14605 சிறகிழந்த கிளிகள்.

தானா. மருதமுத்து. ஹட்டன்: பாக்யா பதிப்பகம், இல. 4A, ஸ்டார் சதுக்கம், 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2014. (கொழும்பு 13: GOD Creative Lab). xix, 50 பக்கம், விலை: ரூபா 200., அளவு: