14414 தமிழ் எழுத்துக்கள்.

நூலாசிரியர் குழு. கொழும்பு: அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம், தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சு, பாஷா மந்திரய, 341/7, கோட்டே வீதி, ராஜகிரிய, 2வது பதிப்பு, 2016, 1வது பதிப்பு, 2015. (கொழும்பு 8: அரசாங்க அச்சுத் திணைக்களம், 118, பேஸ்லைன் வீதி). x, 182 பக்கம், விலை: ரூபா 400., அளவு: 29.5×21 சமீ., ISBN: 978-955-1948-02-3. அறிமுகம், அடிப்படைத் தமிழ் எழுத்துக்கள், உயிர்மெய் எழுத்துக்கள், கிரந்த எழுத்துக்கள், பொது நிறுவனங்கள் பெயர் வரிசை, பொதுச் சொற்றொகுதி ஆகிய ஆறு பாடத்தலைப்புகளில் எழுதப்பட்ட இந்நூலின் இறுதியில் பின்னிணைப்பும் இடம்பெற்றுள்ளது. தமிழ் மொழியை வாசிக்கவும் எழுதவும் உதவும் வகையில் அவற்றின் எழுத்து முறையில் தேர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதே இந்நூலின் நோக்கமாகும். நூலாசிரியர் குழுவில் கே.என்.ஓ.தர்மதாச, ஜே.பீ.திசாநாயக்க, எஸ்.தில்லைநாதன், எம்.ஏ.நுஃமான், எஸ்.ஜே.யோகராசா, சந்தகோமி கோப்பறஹேவா, தினாலி பெர்னாந்து, விஜிதா சிவபாலன் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர். (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 65464).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ஏனைய பதிவுகள்

12714 – தமிழ்த் திரைப்படக் களஞ்சியம்: தொகுதி இருபத்தொன்று.

செ.ஜோர்ஜ் இதயராஜ், நிழல் எட்வேட் சந்திரா (தொகுப்பாசிரியர்கள்). கனடா M5S 2W9: ஜீவா பதிப்பகம், ரிப்ளக்ஸ் அச்சகம், 1108, பே வீதி, தொரன்ரோஇ 1வது பதிப்பு, ஐப்பசி 1993. (கனடா M5S 2W9: ஜீவா

14408 சிங்கள போதினி.

நா.சுப்பிரமணியம். கொழும்பு: வீரகேசரி பிரசுரம், த.பெட்டி 160, 1வது பதிப்பு, ஜுலை 1955. (கொழும்பு 14: எக்ஸ்பிரஸ் நியுஸ்பேப்பர்ஸ் லிமிட்டெட், 185 கிராண்ட்பாஸ் வீதி). (10), 118 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: ரூபா 1.00,

12285 – அமைதியான சமாதானத் தூதுவர்: ஆசிரியர்களுக்குச் சமர்ப்பணம்.

எஸ்.சந்திரசேகரம் (தொகுப்பாசிரியர்), பீ.எஸ்.சர்மா (தமிழாக்கம்). பத்தரமுல்ல: ஸ்ரீலங்கா யுனெஸ்கோ தேசிய சபை, இசுருபாய, 1வது பதிப்பு, 2000. (கொழும்பு: இலங்கை அரசாங்க அச்சகம். 21 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×24.5 சமீ.

12810 – பன்னீர் வாசம் பரவுகிறது (சிறுகதைகள்).

மருதூர் ஏ.மஜீத். கல்முனை: ஸாகிறாக் கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கம், 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 1979. (மட்டக்களப்பு: கத்தோலிக்க அச்சகம்). (4), 74 பக்கம், விலை: ரூபா 5.00, அளவு: 18 x 12.5

14015 கொழும்புத் தமிழ்ச்சங்கம்: ஆண்டுப் பொது அறிக்கை (1994).

கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க ஆட்சிக்குழு. கொழும்பு 6: ஆட்சிக் குழு, கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம், இல. 7, 57ஆவது ஒழுங்கை, வெள்ளவத்தை, 1வது பதிப்பு, 1995. (கொழும்பு 14: ஸ்டார் லைன் அச்சகம், 213,

14265 பெருந்தோட்ட உற்பத்தியில் பெண் தொழிலாளர்கள். றேஷல் குரியன்.

கொழும்பு 5: சமூக விஞ்ஞானிகள் சங்கம், 425/15, திம்பிரிகஸ்யாய வீதி, 1வது பதிப்பு, 2000. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). ii, 25 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 25×17 சமீ. இலங்கையில் பெருந்தோட்டத்துறை வளர்ச்சியில்