14417 நடைமுறைத் தமிழ் வழிகாட்டி: அகரமுதலி.

தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம். இலங்கை: தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், 1வது பதிப்பு, மே 1993. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). (4), 59 பக்கம், விலை: ரூபா 35.00, அளவு: 20×14.5 சமீ. “தமிழ்ப் பெயர்க் கையேடு மக்கட்பெயர் 46000” என்ற நூலைத் தொடர்ந்து வெளிவரும் தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகத்தின் இரண்டாவது வெளியீடு இதுவாகும். நூலின் மேலட்டையில் “நடைமுறைத் தமிழ் வழிகாட்டி: அகரவரிசை” எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வட சொற்களும் திசைச் சொற்களுமாகக் காலம்தோறும் தமிழிடையே பிற சொற்கள் எண்ணுக்கணக்கற்று வந்து கலந்துள்ள நிலையில் நாள்தோறும் எம்மிடையே பேச்சிலும் எழுத்திலும் தமிழ்ச் சொற்களைக் கையாளத் தூண்டும் நோக்கில் இந்த வடசொல்-தமிழ்ச்சொல் அகரமுதலி (அகராதி) வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இடப்புறம் தடித்த எழுத்துக்களில் உள்ள பிறமொழிச் சொற்களுக்கு எதிரே வலப்புறத்தில் மெல்லிய எழுத்துக்களில் தூய தமிழ்ச் சொற்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ஏனைய பதிவுகள்

12874 – யாழ்ப்பாணப் புவியியலாளன்: இதழ் 2 (1983/1984).

ஜெ.ஜெயராஜ் (இதழாசிரியர்), இ.மதனாகரன் (ஆலோசக ஆசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: புவியியற் கழகம், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, 1வது பதிப்பு, ஜுலை 1984. (யாழ்ப்பாணம்: ஆசீர்வாதம் அச்சகம், 50, கண்டி வீதி). 94 பக்கம், தகடுகள், புகைப்படங்கள்,

12301 – கல்வி முன்னேற்றம்: செப்டெம்பர்1997- ஆகஸ்ட் 1998.

கொள்கை திட்டமிடல் கண்காணிப்பு பிரிவு. கொழும்பு: கொள்கை திட்டமிடல் கண்காணிப்பு பிரிவு, கல்வி உயர்கல்வி அமைச்சு, 1வது பதிப்பு, 1998. (கொழும்பு: இலங்கை அரசாங்க அச்சகத் திணைக்களம்). x, 250 பக்கம், அட்டவணைகள், புகைப்படங்கள்,

14728 ஜீவநதி சிறுகதைகள் தொகுதி 1.

கலாமணி பரணீதரன் (தொகுப்பாசிரியர்). கொழும்பு 10: எஸ்.கொடகே சகோதரர்கள், 675 பி.டி.எஸ்.குலரத்ன மாவத்தை, மருதானை வீதி, 1வது பதிப்பு, 2011. (வெல்லம்பிட்டிய: சத்துர அச்சகம், 69, குமாரதாச பிளேஸ்). 216 பக்கம், விலை: ரூபா

Stwierdź Najlepsze Kasyno Sieciowy W Polsce

Jednocześnie warto wiedzieć, hdy kasyna bez depozytu na naszej ewidencji działają zarówno na systemie operacyjnym iOS, jak i Mobilne. Interfejs takiej witryny wyświetla się dokładnie

12348 – இளங்கதிர்: 10ஆவது ஆண்டு மலர் (1957-1958).

12348 இளங்கதிர்: 10ஆவது ஆண்டு மலர் (1957-1958). ஆ.வேலுப்பிள்ளை (இதழாசிரியர்). பேராதனை: தமிழ்ச் சங்கம், இலங்கைப் பல்கலைக்கழகம், 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 1958. (கொழும்பு 12: சுதந்திரன் அச்சகம், 194ஏ, சில்வர் ஸ்மித் வீதி).