14420 மும்மொழிச் சொற்களஞ்சியம் (தமிழ், ஆங்கிலம், சிங்களம்).

தேசிய கல்வி நிறுவகம். மகரகம: நிறுவன அபிவிருத்திப் பிரிவு, தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 2010. (மஹரகம: அச்சகம், தேசிய கல்வி நிறுவகம்). xxxv, 154 பக்கம், விலை: ரூபா 380.00, அளவு: 25.5×18.5 சமீ. இந்திய மொழிகளுக்கான நடுவண் மையத்தின் ஆலோசனையுடன் தயாரிக்கப் பட்டுள்ள மும்மொழிச் சொற்களஞ்சியமானது இரண்டாம் மொழியாகத் தமிழை அல்லது சிங்களத்தினைப் புதிதாகக் கற்கும் ஒருவருக்கு மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நூலாக அமைந்துள்ளது. மொழியியல் ஒலிப்பு முறைக்கு அமைவாக சொற்களை முறையாக ஒலிக்கும் முறை உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளமை இதன் விசேட அம்சமாகும். இரண்டாம் தேசிய மொழியை முதன்முறையாகப் பயிலும் ஒருவருக்கு இது மிகப் பிரயோசனமாக அமையும். (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 65697).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

ஏனைய பதிவுகள்

14323 அரசியலமைப்பு 2000: பாராளுமன்ற விவாதங்கள்.

இரா.தர்மகுலசிங்கம் (தொகுப்பாசிரியர்). கொழும்பு 3: இன விவகார, தேசிய ஒருமைப்பாட்டு பிரிவு, நீதி அரசியலமைப்பு விவகார, இன விவகார தேசிய ஒருமைப்பாட்டு அமைச்சு, 152, காலி வீதி, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 2000. (கொழும்பு

12336 – முன்பள்ளி ஆசிரியர் பயிற்றுநர் கைநூல்.

வெளியீட்டுக் குழு. திருக்கோணமலை: ஆரம்பப் பிள்ளைப் பருவ அபிவிருத்திப் பிரிவு, கல்வி, பண்பாட்டலுவல்கள், விளையாட்டுத்துறை, இளைஞர் விவகார அமைச்சு, 1வது பதிப்பு, 2002. (திருக்கோணமலை: பதிப்பத் திணைக்களம், வடக்கு கிழக்கு மாகாண அரசு). vi,

12739 – கம்பராமாயணம்: அயோத்தியா காண்டம்: மந்தரை சூழ்ச்சிப் படலமும் கைகேயி சூழ்வினைப் படலமும்.

க.ந.வேலன் (உரையாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: கலைவாணி புத்தக நிலையம், 10, மெயின் வீதி, 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 1964. (யாழ்ப்பாணம்: கலைவாணி பிரின்டிங் வேர்க்ஸ்). xii, 231 பக்கம், விலை: ரூபா 3.50, அளவு: 21

14897 தனி ஈஸ்வரம்: க.வை.தனேஸ்வரன் நினைவு மலர்.

மகவம் கலைவட்டம் (தொகுப்பாசிரியர்கள்). கோண்டாவில்: ஊரெழு, க.வை.தனேஸ்வரன் நினைவுக் குழு, மகவம் கலை வட்டம், 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 2005. (கொழும்பு: லங்கா பப்ளிஷிங் ஹவுஸ், திலக பிரஸ், 257, டாம் வீதி). viii,