14446 க.பொ.த (உயர்தரம்) இணைந்த கணிதம்: ஏகபரிமாண உந்தமும் கணத்தாக்கும்.

தேசிய கல்வி நிறுவகம். மகரகம: விஞ்ஞான, கணித, சுகாதார, உடற்கல்விப் பிரிவு, கலைத்திட்ட அபிவிருத்தி நிலையம், தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 2007. (பாதுக்க: அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம், பானலுவ). vii, 35 பக்கம், விலை: ரூபா 60.00, அளவு: 29.5×21 சமீ. க.பொ.த. (உயர்தரம்) இணைந்த கணித பாடத்திட்டத்தின் கீழ் ஏகபரிமாண உந்தமும் கணத்தாக்கும் என்ற பாடப்பகுதிக்கான இவ்வளநூலானது ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் பயன்படுத்தும் வகையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. விசையொன்றின் கணத்தாக்கு, எகபரிமாண உந்தக் காப்பு விதி, கணத்தாக்கு தொடர்பான பிரசினங்கள், நெரடி மொத்தல் ஆகிய நான்கு அத்தியாயங்களில் பாடங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் Pam 5745).

ஏனைய பதிவுகள்

12723 – சிற்பிகள்.

சூரியநிலா (இயற்பெயர்: ஆ.ஜென்சன் றொனால்ட்). சாவகச்சேரி: அன்சன் கலையகம், உசன், மிருசுவில், 1வது பதிப்பு, சித்திரை 2013. (சாவகச்சேரி: கஜானன் பன்முக சேவை, அல்லாரை வீதி, மீசாலை). 72 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: ரூபா

14740 ஆனந்தியின் இரு குறுநாவல்கள் (புது வீடு, குருஷேத்திரம்).

ஆனந்தி (இயற்பெயர்: மாதினியார் ஆனந்தநடராஜா). அல்வாய்: ஜீவநதி வெளியீடு, கலை அகம், அல்வாய் வடமேற்கு, 1வது பதிப்பு, வைகாசி 2017. (பருத்தித்துறை: பரணீ அச்சகம், நெல்லியடி). viii, 80 பக்கம், விலை: ரூபா 250.,

14353 தமிழ் கற்பித்தலில் உன்னதம்: ஆசிரியர் பங்கு.

கார்த்திகேசு சிவத்தம்பி. வட்டுக்கோட்டை: தம்பிப்பிள்ளை சிவமோகன், தர்ஷனா பிரசுரம், வட்டு மேற்கு, 1வது பதிப்பு, 1993. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48B, புளுமெண்டால் வீதி). 36 பக்கம், விலை: ரூபா 50.00, அளவு:

14409 தமிழ்-சிங்கள அகராதி: இரண்டாம் மொழி.

தேசிய கல்வி நிறுவகம். மஹரகம: தொலைக்கல்வித் துறை, தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 2019. (கொழும்பு: Smart Print Solutions Centre 230/15, கம்மல வீதி, கிரிவத்துடுவ, ஹோமாகம). xi, 252 பக்கம்,

12883 – மலேயா-இந்தியா யாத்திரை.

கா. இராமநாதன் செட்டியார். சுழிபுரம்: திரு.பே. கிருஷ்ணர், 1வது பதிப்பு, 1965. (யாழ்ப்பாணம்: சைவப்பிரகாச அச்சியந்திரசாலை). iv, 70 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21 x 13.5 சமீ. தனது மலேயா-இந்திய யாத்திரை