14446 க.பொ.த (உயர்தரம்) இணைந்த கணிதம்: ஏகபரிமாண உந்தமும் கணத்தாக்கும்.

தேசிய கல்வி நிறுவகம். மகரகம: விஞ்ஞான, கணித, சுகாதார, உடற்கல்விப் பிரிவு, கலைத்திட்ட அபிவிருத்தி நிலையம், தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 2007. (பாதுக்க: அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம், பானலுவ). vii, 35 பக்கம், விலை: ரூபா 60.00, அளவு: 29.5×21 சமீ. க.பொ.த. (உயர்தரம்) இணைந்த கணித பாடத்திட்டத்தின் கீழ் ஏகபரிமாண உந்தமும் கணத்தாக்கும் என்ற பாடப்பகுதிக்கான இவ்வளநூலானது ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் பயன்படுத்தும் வகையில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. விசையொன்றின் கணத்தாக்கு, எகபரிமாண உந்தக் காப்பு விதி, கணத்தாக்கு தொடர்பான பிரசினங்கள், நெரடி மொத்தல் ஆகிய நான்கு அத்தியாயங்களில் பாடங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் Pam 5745).

ஏனைய பதிவுகள்

14856 வள்ளுவரின் வழி நடப்போம்.

பா.விக்கினேஸ்வரன் (தொகுப்பாசிரியர்). சாவகச்சேரி: தென்மராட்சி இலக்கிய அணி, கிராம்புவில், 1வது பதிப்பு, மார்ச் 2014. (யாழ்ப்பாணம்: ஷாம்பவி பதிப்பகம், 276 கஸ்தூரியார் வீதி). viii, 127 பக்கம், விலை: ரூபா 300., அளவு: 19×12.5

14603 சிகண்டி: தன்னைக் கடந்தவள்.

கவிதா லட்சுமி. சென்னை 600 042: யாவரும் பப்ளிஷர்ஸ், 214, புவனேஸ்வரி நகர் 3வது மெயின் ரோடு, வேளச்சேரி, 1வது பதிப்பு, ஜனவரி, 2020. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). (8), 9-114 பக்கம், விலை:

Tipps Unter anderem Tricks Je Spielautomaten

Content Fahrzeugführer Erfasst Wolf In A9: Tierisches lebewesen Verendet Nach Der Straße Nachfolgende Besten Sonnennächster planet Risikoleiter Tricks Das Systemfehler Verbunden Casino Bei dem Durchlauf