14453 க.பொ.த.(உயர்தரம்) இணைந்த கணிதம்: பெறுதிகளின் பிரயோகம்.

தேசிய கல்வி நிறுவகம். மகரகம: விஞ்ஞான, கணித, சுகாதார, உடற்கல்விப் பிரிவு, கலைத்திட்ட அபிவிருத்தி நிலையம், தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 2007. (மகரகம: அச்சகப் பிரிவு, தேசிய கல்வியியல் நிறுவகம், பானலுவ). ix, 42 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: ரூபா 70.00, அளவு: 29.5×21 சமீ. அறிமுகம், சராசரி மாற்றவீதம், கணநிலை மாற்ற வீதம், ஆயிடை ஒன்றினுள் அதிகரிக்கும் அல்லது குறையும் சார்புகள், சார்பு உயர்வு, சார்பு இழிவு, திரும்பற் புள்ளிகள், முதற் பெறுதிச் சோதனை, நிலைக்குத்தான அணுகு கோடுகள், வளையி ஒளிறின் சுவட்டை வரைதல், நடமுறைப் பிரச்சினங்களைத் தீர்ப்பதற்கு பெறுதிகளை உபயோகித்தல் ஆகிய பத்துப் பாடங்களை இந்நூல் விளக்குகின்றது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 65690).

ஏனைய பதிவுகள்

12896 – வைகுந்த திலகம்: ஆயர்பாடி ஆழ்வார் ஸ்ரீ வே.த.மயில்வாகனம் நினைவு மலர்.

மலர் வெளியீட்டுக் குழு. தெல்லிப்பழை: திருமதி லட்சுமி மயில்வாகனம் குடும்பத்தினர், ஆயர்பாடி, மாவிட்டபுரம், 1வது பதிப்பு, ஆண்டு விபரம் தரப்படவில்லை. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). (2), 74 பக்கம், புகைப்படங்கள், தகடுகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை,

14254 சமூக அறிவு: தொகுதி 2,இதழ் 1/2 – ஆடி 2005.

வி.நித்தியானந்தம் (பிரதம ஆசிரியர்), கணேசலிங்கன் குமரன் (நிர்வாக ஆசிரியர்). கொழும்பு 12: குமரன் புத்தக இல்லம், 361, ½இ டாம் வீதி, 1வது பதிப்பு, ஆடி 2005. (கொழும்பு 12: குமரன் புத்தக இல்லம்,

14296 பொருளியற் பாகுபாடு.

எப்.ஆர்.சயசூரியா (சிங்கள மூலம்), ம.முகம்மது உவைஸ் (தமிழாக்கம்). கொழும்பு: கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், 2வது பதிப்பு, 1968, 1வது பதிப்பு, 1962. (கொழும்பு: அரசாங்க அச்சுத் திணைக்களம்). (6), 201 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், வரைபடங்கள்,

Aplikacja Mobilna Parimatch W Polsce

El Ligi Mistrzów Co U Bate Borysów Przed Rewanżem Z Piastem Gliwice? Jest to zwycięska formuła dla Parimatch, jak również porównywalnych firm, ale dodatkowo gwarantuje

14533 அகப்பட்ட கள்வன்.

ஜின்னாஹ் ஷரிபுத்தீன். கொழும்பு: Pearl Island Readers, 2வது பதிப்பு, 2011, 1வது பதிப்பு, 2003. (ஹோமகம: கருணாரத்தின அன் சன்ஸ், Unit 67, UDA Industrial Estate, Katuvana Road). 12 பக்கம்,

14304 நீரும் மீனும். திருச்செல்வம் தவரத்தினம்.

காரைநகர்: திருச்செல்வம் தவரத்தினம், சர்வசக்தி வெளியீடு, சடையாளி, 1வது பதிப்பு, ஜுன் 2017. (சுன்னாகம்: ஆரணன் பதிப்பகம், மருதனார்மடம்). (4), 40 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: ரூபா 150.00, அளவு: 24×17.5 சமீ., ISDN: