14456 மாற்றல் காரணிகளும் அட்டவணைகளும் (இலங்கைக் கட்டளை 99: 1975).

மெற்றிக் பகுதிக் குழு. கொழும்பு 3: இலங்கைக் கட்டளைகள் பணியகம், 53, தர்மபால மாவத்தை, 1வது பதிப்பு, 1975. (கொழும்பு: இலங்கை அரசாங்க அச்சகம்). 180 பக்கம், அட்டவணைகள், விலை: ரூபா 7.50, அளவு: 29.5×21.5 சமீ. இலங்கை மெற்றிக் முறைக்கு மாறிய வேளையில் பிரித்தானிய அலகுகளுக்குரிய மெற்றிக் முறைச் சமானங்களும் மெற்றிக் முறை அலகுகளுக்குரிய பிரித்தானிய அலகுச் சமானங்களும் அவசியமாயின. இக்கட்டளையில் (Standard) அடங்கியுள்ள பௌதிகப் பெறுமானங்கள் பிரதானமாக அளவையியல், பொறிமுறையியல், வெப்பவியல் சம்பந்தப்பட்டவை ஆகும். மெற்றிக் முறையில் எற்கெனவே இருந்த தனித்த மின்னலகுகளும், இரண்டு அலகு முறைகளிலும் ஒரே பெறுமானத்தைக் கொண்ட வேறுபட்ட அலகுகளுக்கிடையேயான மாற்றல்களும் தவிர்க்கப் பட்டுள்ளன. இக்கட்டளையில் பிரித்தானிய முறையிலிருந்து மெற்றிக் முறைக்கும் மெற்றிக் முறையிலிருந்து பிரித்தானிய முறைக்கும் மாற்றல் செய்வதற்கான காரணிகளும் அட்டவணைகளும் அடங்கியுள்ளன. அத்துடன் சில அமெரிக்க அலகுகளுக்கான மாற்றல் காரணிகளும் அடங்கியுள்ளன. நீளம், பரப்பு, கனவளவு, கொள்ளளவு, இரண்டாம் முறைத் திருப்புதிறன் பரப்பு, கோணம், வேகம், திணிவு, திணிவு/நீளம், திணிவு/பரப்பு, அடர்த்தி, விசை, அமுக்கம், தகைப்பு, வெப்பநிலை, வெப்பம் வேலை சக்தி, வலு, தன்வலு (கலோரி பெறுமானம், திணிவு அடிப்படை), கலோரிப் பெறுமானம் (கனவளவு அடிப்படை), தன் வெப்பக் கொள்ளளவு (கனவளவு அடிப்படை), வெப்பப் பாய்ச்சல் வீதச் செறிவு, வெப்பக் கடத்துதிறன், வெப்பக் கடத்து சக்தி ஆகிய தலைப்புகளில் இந்நூலில் தகவல் ஒழுங்கு படுத்தப்பட்டுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப் பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 34483).

ஏனைய பதிவுகள்

12421 – தாரகை – இதழ்19:2015.

சி.ஸஹானா, பா.ஸாஹிரா (இதழாசிரியர்கள்). கொழும்பு: வுல்வெண்டால் பெண்கள் உயர்தரப் பாடசாலை, 1வது பதிப்பு, 2015. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை). 177 பக்கம், புகைப்படங்கள், தகடுகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை,

12865 – மா.பா.சி. கேட்டவை (தினக்குரல் பதிவுகள்).

மா.பாலசிங்கம். கல்கிஸ்ஸை: புதிய பண்பாட்டுத் தள வெளியீடு, 13, மவுண்ட் அவெனியு, மவுன்ட் லவீனியா, 1வது பதிப்பு, சித்திரை 2016. (கொழும்பு 6: ஆர்.எஸ்.ரி. என்டர்பிரைசஸ், 114, று.யு.சில்வா மாவத்தை). xxvi, 488 பக்கம்,

12163 – பத்தினி வழிபாடு.

சி.கணபதிப்பிள்ளை (பதிப்பாசிரியர்). மட்டக்களப்பு: சி. கணபதிப்பிள்ளை, தமிழாசிரியரும் சோதிடரும், அட்டப்பள்ளம், நிந்தவூர், 1வது பதிப்பு, ஓகஸ்ட் 1978. (யாழ்ப்பாணம்: விபுலானந்த அச்சகம்). (2), 34 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×14 சமீ. மட்டக்களப்பின்

12751 – அலையருவி சிறப்பு மலர் 1995.

தமிழவேள் க.இ.க.கந்தசுவாமி. கொழும்பு 6: கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம், 7, 57ஆம் ஒழுங்கை, 1வது பதிப்பு, 1995. (வத்தளை: வத்தளை அச்சகம், 17/10, நீர்கொழும்பு வீதி). (82) பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு:

12418 – தமிழ் ஆரம் 2016.

சுகிர்தா சிவசுப்பிரமணியம், டிலக்ஷிகா அரவிந்தன் (இதழாசிரியர்கள்). யாழ்ப்பாணம்: தமிழ் மன்றம், யாழ். இந்து மகளிர் கல்லூரி, 1வது பதிப்பு, 2016. (யாழ்ப்பாணம்: கரிகணன் பதிப்பகம், 681, காங்கேசன்துறை வீதி). xvii, 90 பக்கம், அட்டவணைகள்,

12715 – திரைப்பட விழாக்களின் படங்களும் அவை தொடர்பான சுவையான செய்திகளும்.

கே.எஸ்.சிவகுமாரன். சென்னை 600017: மணிமேகலைப் பிரசுரம், தபால் பெட்டி எண் 1447, இல. 7, தணிகாசலம் சாலை, தியாகராய நகர், 1வது பதிப்பு, 2017. (சென்னை 94: ஆதிலெட்சுமி கிராஃபிக்ஸ்). xxii, 196 பக்கம்,