14484 இலங்கை மத்திய வங்கி: ஆண்டறிக்கை 1996.

இலங்கை மத்திய வங்கி. கொழும்பு 1: நாணயச் சபை, இலங்கை மத்திய வங்கி, 35ஆவது மாடி, மேற்குக் கோபுரம், உலக வர்த்தக நிலையம், எக்சலன் சதுக்கம், இலங்கை வங்கி மாவத்தை, 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 1996. (கொழும்பு 12: ஜே அன்ட் எஸ். சேர்விஸஸ் அச்சகம், 115 மெசெஞ்சர் வீதி). (30), 292 பக்கம், lxi, xxiii, cxxix, 111 அட்டவணைகள், விலை: ரூபா 100.00, அளவு: 27×20 சமீ. நாணய விதிச் சட்டத்தின் (அத்தியாயம் 422) 35ஆம் பிரிவானது பொருளாதார நிலைமை, மத்திய வங்கியின் நிலைமை மற்றும் நாணயச் சபையினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட கொள்கைகள், வழிமுறைகள் என்பன பற்றிய ஆய்வு மீதான ஆண்டறிக்கையை ஒவ்வொரு நிதியாண்டும் முடிவடைந்து நான்கு மாதங்களுக்குள் மத்திய வங்கியின் நாணயச்சபை நிதி திட்டமிடல் அமைச்சுக்கு அனுப்பிவைக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகின்றது. அவ்வகையில் 47ஆவது ஆண்டறிக்கையாகத் தயாரிக்கப்பட்ட 1996ம் ஆண்டுக்கான ஆண்டறிக்கை இதுவாகும்.

ஏனைய பதிவுகள்

14887 புனித பூமியில் பதிந்த சுவடுகள்.

எம்.ஐ.எம்.அப்துல் லத்தீப். புத்தளம்: புத்தளம் தமிழ்மொழி எழுத்தாளர் சங்கம், இல. 19, மௌலவி புவாட் (Fuard) ஒழுங்கை, 14வது ஒழுங்கை, மரிக்கார் வீதி, 1வது பதிப்பு, மார்ச் 2015. (புத்தளம்: மில்கொம் சிஸ்டம், இல.

14820 வேரும் விழுதும்.

செ.யோகநாதன். சென்னை 600030: என்.டி.எஸ்.பதிப்பகம், 32, கிழக்கு பூங்கா சாலை, ஷெனாய் நகர், 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 1993. (சென்னை 600005: ஜீவோதயம் அச்சகம், 65, திருவல்லிக்கேணி நெடுஞ்சாலை). viii, 120 பக்கம், விலை:

14640 பொற்கனவு.

வேலணையூர் ரஜிந்தன் (இயற்பெயர்: பாலசுந்தரம் ரஜிந்தன்). சுவிட்சர்லாந்து: I.T.R. ஊடக வலையமைப்பு, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர், 2018. (வவுனியா: விஜய் அச்சுப் பதிப்பகம், 172 மில் வீதி). 135 பக்கம், விலை: ரூபா 300.,

12572 – முதலாம் தொடர்புறு பாட வாசகம் 1: மேற்பிரிவு.

ஆ.வி.சோமசுந்தரம். யாழ்ப்பாணம்: ஆ.வி.சோமசுந்தரம், 6வது பதிப்பு, 1947, 1வது பதிப்பு, 1934. (யாழ்ப்பாணம்: க.வைத்தியலிங்கம், அதிபர், நாவலர் அச்சுக்கூடம்). 52 பக்கம், சித்திரங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 20×13.5 சமீ. Correlative Lessons Book

12708 – தமிழில் நாடகம்: கட்டுரைத் தொகுப்பு.

பாலசுகுமார். மட்டக்களப்பு: அனாமிகா வெளியீடு, 54, பெய்லி முதலாம் குறுக்குத் தெரு, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 1995. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). (44) பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21 x 14 சமீ.