14527 எங்கள் காடு: சிறுவர் நாடகம்.

அகளங்கன் (இயற்பெயர்: நா.தர்மராஜா). கொழும்பு 6: இலக்கியன் வெளியீட்டகம், குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை, 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 2018. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை). 22 பக்கம், விலை: ரூபா 110.00, அளவு: 21.5×14.5 சமீ., ISBN: 978-955-7461-28-1. சிறுவர் நாடகங்கள் மூலம் பல விடயங்களை மாணவர்களுக்குக் கற்பிக்கமுடிகின்றது. மாணவர்களின் மகிழ்ச்சியான கல்விச் செயற்பாட்டிற்கு நாடகப் பயிற்சி பெரிதும் துணைநிற்கின்றது. பாத்திரங்களாக மாறி மாணவர்கள் நடிக்கும்போது கருத்துக்கள் எளிதாக மனதில் பதிகின்றன. பார்ப்பவர்களுக்கும் பார்த்தல் கேட்டல் ஆகிய இரண்டு புலன்கள் மூலம் கருத்துக்கள் இலகுவாக உள்ளத்தை ஊடுருவுகின்றன. சிறுவர்களுக்கான நாடகப் பிரதிகள் பரவலாக இல்லாத சூழ்நிலையில் அகளங்களின் இந்நாடகநூல் வெளிவருகின்றது. “எங்கள் காடு” என்ற இந்நாடக நூல் படிக்கவும் நடிக்கவும் என இரண்டு வகையான பயன்பாட்டினைக் கொண்டுள்ளது. பறவைகள், விலங்குகளைப் பாத்திரங்களாகக் கொண்டிருந்தாலும், சமூகம் சார்ந்த நாடகம் என்பதால் பேச்சு மொழியையே ஆசிரியர் பயன்படுத்தியுள்ளார்.

ஏனைய பதிவுகள்

12751 – அலையருவி சிறப்பு மலர் 1995.

தமிழவேள் க.இ.க.கந்தசுவாமி. கொழும்பு 6: கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கம், 7, 57ஆம் ஒழுங்கை, 1வது பதிப்பு, 1995. (வத்தளை: வத்தளை அச்சகம், 17/10, நீர்கொழும்பு வீதி). (82) பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு:

14716 மெடூசாவின் கண்களின் முன் நிறுத்தப்பட்ட காலம் (கதைகள்).

யதார்த்தன் (இயற்பெயர்: பிரதீப் குணரத்னம்). பிரான்ஸ்: ஆக்காட்டி, 63, Rue de Lisbonne, 77550 Moissy-Cramayel, 1வது பதிப்பு, ஜுலை 2017. (தெகிவளை: ஏ.ஜே.பிரின்ட்ஸ், இல. 44, புகையிரத நிலைய வீதி). 134 பக்கம்,

14234 முருகன்கீர்த்தனைகள்: ஆறுமுக வேலவன் துதி. பாமதி மயூரநாதன்.

யாழ்ப்பாணம்: திருமதி பாமதி மயூரநாதன், திருப்பதி, இணுவில், 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2019. (யாழ்ப்பாணம்: சுடர்நிலவு கிராப்பிக்ஸ், இணுவில் கிழக்கு, இணுவில்). vii, 24 பக்கம், புகைப்படங்கள், சித்திரங்கள், விலை: ரூபா 100., அளவு:

12251 – பொருளியல்: முதற் பகுதி.

H.M.குணசேகர, W.D.லக்ஷ்மன். கொழும்பு 10: கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், மாளிகாவத்தைச் செயலகம், 2வது பதிப்பு, 1977, 1வது பதிப்பு, 1976. (கொழும்பு: அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம்). vii, 96 பக்கம், வரைபடங்கள், அட்டவணைகள், விலை: