14699 தாய்மை: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறுகதைகள்.

உ.நிசார் (இயற்பெயர்: H.L.M. நிசார்). மாவனல்லை: பானு வெளியீட்டகம், 70/3, புதிய கண்டி வீதி, 1வது பதிப்பு, 2019. (மாவனல்ல: எம்.ஜே.எம். அச்சகம், 119, பிரதான வீதி). xi, 108 பக்கம், விலை: ரூபா 350., அளவு: 21×14.5 சமீ., ISBN: 978-955-0503-16-2. ஏற்கெனவே கவிதை, சிறுகதை, சிறுவர் பாடல்கள், சிறுவர் கதைகள் என 25 இற்கும் அதிகமான நூல்களைத் தந்துள்ள உ.நிசார் எழுதிய மற்றுமொரு சிறுகதைத் தொகுதி இது. இந்நூலில் உடுநுவர நிசார் எழுதிய தாய்மை, பறந்து செல்லும் பறவைகள், காலம் பதில் சொல்லட்டும், பட்டுச் சாரம், மனம் கொண்டது மாளிகை, வன்முறைகள், பெரிய மீன்கள், பச்சை மனிதன், உறுத்தும் உள்ளங்கள் ஆகிய ஒன்பது சிறுகதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. (இந்நூல் சுன்னாகம் பொது நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 25664).

ஏனைய பதிவுகள்

14624 நானும் என் தேவதையும்.

சி.இதயராசன். அல்வாய்: ஜீவநதி வெளியீடு, கலை அகம், அல்வாய் வடமேற்கு, 1வது பதிப்பு, 2017. (பருத்தித்துறை: பரணீ அச்சகம், நெல்லியடி). xii, 48 பக்கம், விலை: ரூபா 200., அளவு: 20.5×14.5 சமீ., ISBN:

14439 தமிழ் மொழி உயர்தரம்.

அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம். ராஜகிரிய: அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம், பாஷா மந்திரய, 1வது பதிப்பு, 1999. (கொழும்பு: அரசாங்க அச்சகம்). (10), 159+9 பக்கம், சித்திரங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 24×18 சமீ., ISBN:

12563 – தமிழ் மலர்: ஏழாம் புத்தகம்.

நூல் வெளியீட்டுக் குழு. கொழும்பு: கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், 2வது பதிப்பு, 1967, 1வது பதிப்பு, 1966. (கொழும்பு: இலங்கை அரசாங்க அச்சகம்). (4), viii, 295 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: ரூபா 2.80,

12739 – கம்பராமாயணம்: அயோத்தியா காண்டம்: மந்தரை சூழ்ச்சிப் படலமும் கைகேயி சூழ்வினைப் படலமும்.

க.ந.வேலன் (உரையாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: கலைவாணி புத்தக நிலையம், 10, மெயின் வீதி, 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 1964. (யாழ்ப்பாணம்: கலைவாணி பிரின்டிங் வேர்க்ஸ்). xii, 231 பக்கம், விலை: ரூபா 3.50, அளவு: 21

12586 – கணிதம் ஆண்டு 5-பகுதி 2.

M.P.M.M.ஷிப்லி (தமிழாக்கம்), ந.வாகீசமூர்த்தி (பதிப்பாசிரியர்). கொழும்பு 10: கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், தபால்பெட்டி எண் 520, புதிய செயலகம், மாளிகாவத்தை, 1வது பதிப்பு, 1987. (கொழும்பு: அரசாங்க அச்சகத் திணைக்களம்). x, பக்கம் 189-413,