14712 போர்க்குணம் கொண்ட ஆடுகள் (சிறுகதைகள்).

ஜிஃப்ரி ஹாஸன் (இயற்பெயர்: ஏ.எச்.எம். ஜிஃப்ரி). வாழைச்சேனை 05: எதிர்ச்சொல் வெளியீட்டகம், கே.கே.வீதி, 1வது பதிப்பு, மே 2018. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). 84 பக்கம், விலை: ரூபா 250., அளவு: 20.5×14.5 சமீ., ISBN: 978-955-43206-1-1. இந்நூலில் ஜிஃப்ரி ஹாஸன் எழுதிய மீதமிருக்கும் கனவு, வேலை இல்லாப் பட்டதாரி, மே புதுன்கே தேசய (இது பௌத்தரின் தேசம்), கம்யூனிஸ்ட், கணக்கு வாத்தியார், நினைவின் மரணம், சலீம் மச்சி, மண்வாசகம், போர்க்குணம் கொண்ட ஆடுகள், இரண்டு கரைகள் ஆகிய பத்து சிறுகதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. ஆசிரியரின் முதலாவது சிறுகதைத் தொகுதி இதுவாகும். ஜிஃப்ரி ஹாஸன் 1983இல் வாழைச்சேனை பாலைநகர் கிராமத்தில் பிறந்தவர். பெற்றோர் அபுல் ஹஸன், ஆமினா உம்மா தம்பதியர். பாலைநகர் ஜிஃப்ரி என்ற பெயரில் ஆரம்பத்தில் கவிதைகளை எழுதத் தொடங்கியவர். பின்னர் சிறுகதைகள், விமர்சனங்கள், இலக்கிய ஆய்வுக்கட்டுரைகள், மொழிபெயர்ப்புகள் எனத் தன் எழுத்துப் பணியை விரிவாக்கியவர். சபரகமுவ பல்கலைக்கழகத்திலும் இலங்கைத் திறந்த பல்கலைக்கழகத்திலும் பட்டம் பெற்ற இவர் ஆசிரியராகக் கடமையாற்றுகின்றார். ஏற்கெனவே அரசியல் பௌத்தம் என்ற கட்டுரை நூ லையும், விலங்கிடப்பட்ட நாட்கள் என்ற கவிதைத் தொகுதியையும், மூன்றாம் பாலினத்தின் நடனம் என்ற மொழிபெயர்ப்புக் கவிதைத் தொகுதியையும் வெளியிட்டுள்ளார்.

ஏனைய பதிவுகள்

12339 – இந்து நாதம்: 1994.

கு.திவாகரன் (இதழாசிரியர்). கொழும்பு 4: இந்து மாணவர் மன்றம், பம்பலப்பிட்டி இந்துக் கல்லூரி, 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 1994. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48B, புளுமெண்டால் வீதி). 60 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை:

14313 சான ;றுக் கட்டளைச் சட்டம் (அத்தியாயம் 14).

நீதி அமைச்சு. கொழும்பு: நீதி அமைச்சு, இலங்கை அரசாங்கம், 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 2016. (கொழும்பு: அரசாங்க அச்சுத் திணைக்களம்). (2), 96 பக்கம், விலை: ரூபா 165.00, அளவு: 24×15 சமீ. சான்று

13031 பொதுமக்கள் நம்பிக்கையை மீள் கட்டியெழுப்புதல்: இலங்கையில் ஊடகத்துறை, ஊடகத் தொழில் தொடர்பான மதிப்பீடு.

சி.ரகுராம். கொழும்பு: ஊடக மறுசீரமைப்புகளுக்கான செயலகம், 1வது பதிப்பு, மே 2016. (பன்னல: மஜெஸ்டிக் பிரிண்ட் ஷொப்).xx, 304 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 25×20 சமீ. ஊடகத்துறை, ஊடகத்துறையில் ஈடுபட்டுள்ளோர், ஊடகப் பரிந்துரைக்

12934 – நீர்வேலி ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவ-சங்கரபண்டிதர் சரித்தரம்.

ச.குமாரசுவாமிக் குருக்கள். யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீலஸ்ரீ சிவ-சங்கரபண்டிதர் ஞாபகார்த்த சபை, 1வது பதிப்பு, ஜய வருடம் சித்திரை 1954. (யாழ்ப்பாணம் ஸ்ரீகாந்தா அச்சகம்). xvi, 42 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 18.5 x 13

13A25 – பேராசிரியர் எதிரிவீர சரச்சந்திராவும் ஈழத்து நாடக மரபும்.

சி.மௌனகுரு. ராஜகிரிய: விபவி மாற்றுக் கலாசார மையம், 51/7, ராஜாஹேவாவித்தாரண மாவத்தை, ராஜகிரிய வீதி, 1வது பதிப்பு, 1997. (கொழும்பு: அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). 55 பக்கம், விலை: ரூபா 50., அளவு: 20

14882 கலைச்சொற்கள்: நான்காம் பகுதி: புவியியற் சொற்றொகுதி.

சொல்லாய்ந்த குழுவினர். கொழும்பு 7: அரசகரும மொழி அலுவல் பகுதி, கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், 421, புல்லர்ஸ் வீதி, 1வது பதிப்பு, ஜுலை 1956. (கொழும்பு: இலங்கை அரசாங்க அச்சகக் கூட்டுத்தாபனம்). (4), 120