14730 பாலம்: குணசேன விதானேகே அவர்களின் வாழ்வியலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறுகதைகளும்.

குணசேன விதானகே (சிங்கள மூலம்), மடுளுகிரியே விஜேரத்ன (தமிழாக்கம்). கொழும்பு 10: எஸ்.கொடகே சகோதரர்கள், 661/665/675 பி.டி.எஸ். குலரத்ன மாவத்தை, மருதானை வீதி, 1வது பதிப்பு, ஜுலை 2013. (வெல்லம்பிட்டிய: சத்துர அச்சகம், 69, குமாரதாச பிளேஸ்). (21), 22-92 பக்கம், சித்திரங்கள், விலை: ரூபா 300., அளவு: 22×14.5 சமீ., ISBN: 978-955-30-4397-9. குணசேன விதானகே எழுதிய பாலம், என் மகனின் கதை, ஆடு பிடித்தல், மானுடத்திற்கு குண்டு, தெய்வமே ஆகிய ஐந்து சிங்களச் சிறுகதைகள் இந்நூ லில் இடம்பெற்றுள்ளன. “குணசேன விதானகேயின் வாழ்க்கை வரலாறும் இலக்கியப் பணிகளும்” என்ற தலைப்பில் மடுளுகிரியே விஜேரத்ன அவர்கள் எழுதிய கட்டுரையும் இடம்பெற்றுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 65510).

ஏனைய பதிவுகள்

14847 திருவள்ளுவர் எனும் தெய்வீக முகாமையாளர்.

காரைக்கவி கந்தையா பத்மானந்தன் (தொகுப்பாசிரியர்). காரைநகர்: அம்மாத்தை வெளியீட்டகம், வாரி வளவு, 1வது பதிப்பு, 2019. (தெகிவளை: அனுபவ பதிப்பகம், Creaze Digital, 14, அத்தபத்து டெரஸ்). xxii, 139 பக்கம், விலை: ரூபா

14046 தத்துவ சிந்தனை மரபில் சைவசித்தாந்தம் கூறும் ஆன்மா.

பால. இந்திரக் குருக்கள். அவுஸ்திரேலியா: சைவப்புலவர் சிவஸ்ரீ பால. இந்திரக் குருக்கள், 1வது பதிப்பு, ஓகஸ்ட் 2015. (நீர்கொழும்பு: சாந்தி அச்சகம்). 104 பக்கம், விலை: ரூபா 250., அளவு: 21.5×14.5 சமீ. பிறப்பின்

12063 – இந்து சமயபாட வினா-விடை.

க.கந்தசாமி. யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீகாந்தா அச்சகம், 213, காங்கேசன்துறை வீதி, 1வது பதிப்பு, 1969. (யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீகாந்தா அச்சகம்). (2), 136 பக்கம், விலை: ரூபா 2.00, அளவு: 21.5×14 சமீ. கல்விப் பொதுத் தராதரப்

12623 – எயிட்சிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வது எப்படி?

அ.பொ.செல்லையா. சென்னை 600017: மணிமேகலைப் பிரசுரம், தபால் பெட்டி எண் 1447, இல.7, தணிகாசலம் சாலை, தியாகராய நகர், 1வது பதிப்பு, 2003. (சென்னை 94: ஸ்கிரிப்ட் ஆப்செட்). 188 பக்கம், விலை: இந்திய

14077 போர்த்துக்கேயர் அழித்த பெந்தோட்டை காளிகோயில்.

என்.கே.எஸ். திருச்செல்வம். கொழும்பு 5: அருந்ததி பதிப்பகம், 68/14, ஸ்ரீ சித்தார்த்த வீதி, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 2018. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், இல. 39, 36ஆவது ஒழுங்கை). x, 55