14880 வாழகம், பொருளாதாரம், சமூகம்.

சீ. டரில் போட் (ஆங்கில மூலம்). கொழும்பு 3: கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், “சிறிமதி பாயா”, 58, சேர் ஏர்னெஸ்ட் த சில்வா வீதி, 1வது பதிப்பு, 1967. (கொழும்பு: இலங்கை அரசாங்க அச்சகம்). xviii, 576 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21.5×14 சமீ. மக்கட் பரம்பியலுக்கான ஓர் புவியியல் முறை அறிமுகமாக, பிரித்தானிய பல்கலைக்கழக அறிஞர் C.Daryll Forde அவர்கள் எழுதி லண்டன் Methuen and Co. வெளியிட்ட Habitat, Economy and Society என்ற நூலின் தமிழாக்கம் இதுவாகும். இதனுள் ஐரோப்பியப் பழங்குடிமக்களின் ஆதிவாழ்க்கை விளக்கம் உண்டு. இந்நூல் நான்கு பிரதான பிரிவுகளைக் கொண்டது. முதற் பிரிவில் பற்றை மனிதனும் எஸ்கிமோவும், வேட்டையாடியும் மீன் பிடித்தும் வாழ்ந்த விதம் கூறப்படுகின்றது. போறோ, யோருபா ஆதிய பழங்குடியினர் வேளாண்மை வாழ்க்கை நடாத்திய முறைமை இரண்டாம் பிரிவில் கூறப்படுகின்றது. மாசை, கசாக்கர் ஆதியோர் மந்தை மேய்த்து வாழ்ந்த முறைமை மூன்றாம் பிரிவிற் கூறப்படுகின்றது. நான்காம் பிரிவில் இம்மூன்று பிரிவினரதும் உணவு பேணல், சிக்கன வாழ்க்கை முறைமை என்பன பற்றிய பொதுவான விளக்கங்கள் கூறப்படுகின்றன. இவ்வாங்கில மூலநூல், 1934இல் வெளிவந்தது. அதன்பின் 13 முறை மீள்பதிப்பிற்குள்ளாகியிருந்தது. இந்நூல் 13ஆவது பதிப்பின் தமிழாக்கமாகும். பல்கலைக்கழகங்களின் புவியியல்துறை மாணவர்களுக்கும் மானிடவியல்துறை மாணவர்களுக்கும் பயன்படக்கூடிய வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. (இந் நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 23640).

ஏனைய பதிவுகள்

14369 இந்து நாதம்: 1997.

கணேசன் சாந்தகுமார் (இதழாசிரியர்). கொழும்பு 4: இந்து மாணவர் மன்றம், பம்பலப்பிட்டி இந்துக் கல்லூரி, 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 1997. (கொழும்பு: யாசீன் பிரின்டர்ஸ்). (88) பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 26×19.5

12088 – வைரவ வழிபாடும் யாழ்.குப்பிழான் தைலங்கடவை ஞானவைரவர் ஆலய வரலாறும்.

மா.தம்பியையா. யாழ்ப்பாணம்: மா.தம்பியையா, குப்பிழான், ஏழாலை, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 2005. (மதுரை 625001: மீனாட்சி அச்சகம், 247, நேதாஜி ரோடு). 100 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 18×12.5 சமீ. மதுரை T309

14417 நடைமுறைத் தமிழ் வழிகாட்டி: அகரமுதலி.

தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம். இலங்கை: தமிழ் வளர்ச்சிக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள், 1வது பதிப்பு, மே 1993. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). (4), 59 பக்கம், விலை: ரூபா 35.00, அளவு: 20×14.5

14290 தகவல் அறியும் உரிமை: ஒரு வழிகாட்டி.

கிஹான் குணதிலக்க. கொழும்பு 5: இலங்கை பத்திரிகை ஸ்தாபனம், 96, கிருள வீதி, 1வது பதிப்பு, 2014. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை).91 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21×14.5 சமீ., ISDN: 978-955- 1734-07-7.

12878 – யாழ்ப்பாணப் புவியியலாளன்: இதழ் 6,7,8 (1989/1991).

செல்வி சரஸ்வதி சுந்தரம்பிள்ளை (இதழ்ஆசிரியர்), S.T.B. இராஜேஸ்வரன் (ஆலோசக ஆசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: புவியியற் கழகம், யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, 1வது பதிப்பு, 1993. (யாழ்ப்பாணம்: தாசன் அச்சகம்). (28), 147 பக்கம், தகடுகள், விளக்கப்படங்கள்,

12004 – இலங்கைத் தேசிய நூற்பட்டியல் (கடந்த காலம்) 1941-1961.

சீ.எம்.சபீக், க.சிந்துஜா (தொகுப்பாசிரியர்கள்). கொழும்பு 7: தேசிய நூலக ஆவணவாக்கல் சேவைகள் சபை, தேசிய நூலக ஆவணவாக்கல் மத்திய நிலையம், இல. 14, சுதந்திர வழி, 1வது பதிப்பு, 2017. (கொழும்பு 7: தேசிய