14889 இலங்கை தேசப்படத் தொகுதி: முதலாம் பாகம்.

இலங்கை நில அளவைத் திணைக்களம். கொழும்பு 5: இலங்கை நில அளவைத் திணைக்களம், இல. 150, கிருல்ல வீதி, நாரஹேன்பிட்டிய, 1வது பதிப்பு, 2013. (கொழும்பு: அரசாங்க அச்சகம்). xii, 172 பக்கம், வரைபடங்கள், அட்டவணைகள், தகடுகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 43×31.5 சமீ., ISBN: 978-955-9059-07-3. 1988இல் இத்தேசப்படத் தொகுதியின் ஆங்கிலப் பதிப்பு முதலில் வெளியாயிற்று. ஓகஸ்ட் 2008இல் இரண்டாம் பதிப்பு ஆங்கிலத்தில் வெளியானது. பின்னர் 2013இல் 2ஆவது ஆங்கிலப் பதிப்பின் தமிழாக்கம் முதலாவது பதிப்பாக இரண்டு பாகங்களில் வெளியிடப்பட்டது. அப்பதிப்பின் முதலாவது பாகமே இந்நூலாகும். நூலில் இரண்டாம் பதிப்பு தமிழாக்கம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சாதாரண தேசப்படத் தொகுதியாகவில்லாமல் இது, தேசத்தின் பல்வகைமை சார்ந்த தகவல்களை தகுந்த கோணங்களில் வழங்க முயன்றுள்ளது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 65512).

ஏனைய பதிவுகள்

Descargar App Codere México

Descargar App Codere México Codere Mx App: Descarga, Funciones Y Acciones Disponibles Content ¿cuál Es La Diferencia Entre Las Apuestas Simples Y Las Múltiples? Cómo

14411 பேச்சு சிங்களம்: அரசகரும மொழிகள் தேர்ச்சி-மேலதிக வாசிப்பு நூல்.

ஜே.பீ. திசாநாயக்க. கொழும்பு: அரசகரும மொழிகள் திணைக்களம், தேசிய சகவாழ்வு, கலந்துரையாடல் மற்றும் அரசகரும மொழிகள் அமைச்சு, பாஷா மந்திரய, 341/7, கோட்டே வீதி, ராஜகிரிய, 1வது பதிப்பு, 2017. (நுகேகொட: இமாஷி அச்சகம்,

14198 சைவசமயத் திருமுறைப் பாராயணத்திரட்டு.

மகாதேவ ஆச்சிரமம். கொழும்பு 12: தாளையான் அச்சகத்தினர், 115 மெசெஞ்சர் வீதி, 1வது பதிப்பு, 1975. (கொழும்பு 12: தாளையான் அச்சகத்தினர், 115 மெசெஞ்சர் வீதி). v, (4), 104 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை,

14347 குழந்தைகளை வளர்க்காதீர்கள் வளரவிடுங்கள்.

எஸ்.குருபாதம். சென்னை 600098: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 41-பி, சிட்கோ இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட், அம்பத் தூர், 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 2018. (சென்னை 14: பாவை பிரின்டர்ஸ், 16 (142), ஜானி ஜான்கான்

12629 – உடல்நல வாழ்வும் மூலிகை மருத்துவமும் உணவு வகைகளும்.

ஆ.சி.முருகுப்பிள்ளை. பருத்தித்துறை: விநாயகர் தரும நிதியம், தெணியம்மன் வீதி, வியாபாரி மூலை, புலோலி மேற்கு, 1 வது பதிப்பு, மார்ச் 1997. (பருத்தித்துறை: விநாயகர் தரும நிதிய அச்சகம், புலோலி மேற்கு). (16), 150

14428 பத்தாவது உலகத் தமிழ்ப் பண்பாட்டு மாநாடு 2007.

மலர்க் குழு. மலேசியா: பத்தாவது உலகத் தமிழ்ப் பண்பாட்டு மாநாட்டு அமைப்புக் குழு, மலாயாப் பல்கலைக்கழகம், கோலாலம்பூர், 1வது பதிப்பு, ஜுலை 2007. (கோலாலம்பூர்: மால் ஜெயா என்டர்பிரைசஸ்). 116 பக்கம், புகைப்படங்கள், விலை: