14924 இன்றைய உலகில் உஸாமா பின்லேடன்.

எம்.எஸ்.முபாரக். இலங்கை: தளம் வெளியீட்டகம், 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2001. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). 32 பக்கம், விலை: ரூபா 30.00, அளவு: 21×14 சமீ. இஸ்லாமிய போராளியும் உலக இஸ்லாமிய இளைஞர்களால் தலைவனாகப் போற்றப்படுபவருமான உஸாமா பின் லேடனின் வாழ்க்கைக் குறிப்பு மற்றும் அமெரிக்கா மீதான பயங்கரவாதத் தாக்குதல்கள், அமெரிக்காவின் கோழைத்தனமான பதில் நடவடிக்கைகள் பற்றி இச்சிறுநூலின் மூலம் விளக்கமளிக்க ஆசிரியர் முயன்றுள்ளார். இந்நூலில் தீவிரவாதம் பற்றி, உஸாமா பின் லேடன் வாழ்க்கைச் சுருக்கம், சீ.ஐ.ஏ உடனான உஸாமாவின் தொடர்பு, அமெரிக்கா மீதான தாக்குதல்களும், உஸாமா மீதான குற்றச்சாட்டுகளும், அமெரிக்கா ஏன் தாக்கப் படவேண்டும் அமெரிக்கா மீதான தாக்குதல்-ஓர் இஸ்லாமியக் கண்ணோட்டம் ஆகிய அத்தியாயத் தலைப்புகளில் இந்நூல் விரிகின்றது. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 33625).

ஏனைய பதிவுகள்

Betadonis Accounts Local casino Incentives

Blogs A real income Harbors Security, Shelter, And you will In charge Betting Auszahlung Und Support Beschwerden Zu Ähnlichen Fällen Betandplay Gambling enterprise Betadonis Mobile

Desire Required!

Posts Zero Wagering Membership 100 percent free Spins Small print Of Extra Spins And you will Cashing Aside Winnings W Których Grach Można Znaleźć Darmowe