14980 திருக்கோணேஸ்வரம் கையேடு: திருமதி பத்மாசனி கணபதிப்பிள்ளை அவர்களின் நினைவேடு.

நினைவு மலர்க் குழு. திருக்கோணமலை: நாகராஜா கணபதிப்பிள்ளை, 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல் 1971. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). (30) பக்கம், புகைப்படங்கள், தகடுகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 23×15 சமீ. திருக்கோணமலையைச் சேர்ந்த திருமதி பத்மாசனி கணபதிப்பிள்ளை (சின்னக்கிளி 04.11.1937-31.03.1971) அவர்களின் மறைவின் முப்பத்தியொராம் நாள் நினைவையொட்டி வெளியிடப்பட்ட நினைவுமலர். இம்மலரில் கோணேஸ்வரம் வரலாறு (திருத்தி வாசிக்கப்படுபவை/ஆலயம் அமைந்த வரலாறு/ அரசர்களின் திருப்பணிகள்/ மறுமலர்ச்சி/ பிற தொடர்புகள்/ வில்லூன்றிக் கந்தன்/ முடிவுரை), திருக்கோணமலைத் தேவாரத் திருப்பதிகம், திருக்கோணேஸ்வரம் நிகழ்ச்சிகள், திருமதி கணபதிப்பிள்ளை பத்மாசனி சிவபதமடைந்த திதி வெண்பா/ திருமதி கணபதிப்பிள்ளை பத்மாசனி அவர்களின் வாழ்க்கைக் குறிப்பு ஆகிய ஆக்கங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. (இந்நூல் கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்க நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 21780).

ஏனைய பதிவுகள்

14448 க.பொ.த.(உயர்தரம்) இணைந்த கணிதம்: சுட்டிகள், அடுக்குக் குறிச் சார்புகள், மடக்கைகள்.

தேசிய கல்வி நிறுவகம். மகரகம: விஞ்ஞான, கணித, சுகாதார, உடற்கல்விப் பிரிவு, கலைத்திட்ட அபிவிருத்தி நிலையம், தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 2007. (மகரகம: அச்சகப் பிரிவு, தேசிய கல்வியியல் நிறுவகம், பானலுவ).

14519 பாரதக் கதைகள்.

ஸ்ரீ விசுவாம்பா விசாலாட்சி மாதாஜி. கொழும்பு: உலக சைவப் பேரவை, 1வது பதிப்பு, 2003. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48B, புளுமெண்டால் வீதி). viii, 88 பக்கம், விலை: ரூபா 100., அளவு:

Legislación Promocional Estelarbet

Content ¿en qué consiste El Reglamento Promocional 1xbet España? ¿lo que Sucede Si Efectúo Nuestro Depósito Suin Entrar Nuestro Legislación Promocional? Betsson En la Permiso,