தமிழ் இலக்கியப் பாடநூல்கள் 12736-12750

12749 – புகழேந்திப் புலவர் இயற்றிய நளவெண்பா(சுருக்கம்) கலிதொடர் காண்டம்.

புகழேந்திப் புலவர் (மூலம்), வடஇலங்கை தமிழ்நூற் பதிப்பகம் (பதிப்பாசிரியர்கள்).சுன்னாகம்: வட-இலங்கைத் தமிழ்நூற் பதிப்பகம், 1வது பதிப்பு, 1959. (சுன்னாகம்: திருமகள் அழுத்தகம்). vi, 98 பக்கம், விலை: ரூபா 1.20, அளவு: 18.5 x

12748 – பாரதியார் பாடல்கள்: வினா-விடைத் தொகுப்பு ஏ.எல்.தமிழ்.

சரவணமுத்துகருணாகரன். யாழ்ப்பாணம்: கலைக்குயில் கலைவட்டம், புத்தூர், 2வது பதிப்பு,வைகாசி 2009, 1வது பதிப்பு, தை 2006. (வவுனியா: உமா பதிப்பகம்). x, 87 பக்கம், விலை: ரூபா 175., அளவு: 20 x 3.5

12747 – பாரதியார் பாடல்கள்: விளக்கவுரை.

சுப்பிரமணிய பாரதியார் (மூலம்), க.வேந்தனார் (உரையாசிரியர்). யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீலங்கா புத்தகசாலை, 234, காங்கேசன்துறைவீதி, 4வது பதிப்பு, 1965. (யாழ்ப்பாணம்: சைவப்பிரகாச அச்சியந்திரசாலை). (4), 184 பக்கம், விலை: ரூபா 2.00, அளவு: 17.5 x

12746 – தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் தரம் 6 செயல்நூல்(புதியப்படத்திட்டம் ).

எம்.நித்தியானந்தா. கொழும்பு 6: இனிய தென்றல் பதிப்பகம், இல 135, கனல்பாங் வீதி, வெள்ளவத்தை, 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 2016. (கொழும்பு 13: கௌரி அச்சகம், 207, ஆட்டுப்பட்டித் தெரு). (4), 115 பக்கம்,

12745 – தமிழ் இலக்கியம்: தரம் 10-11.

புலவர் இளங்கோ. யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீலங்கா புத்தகசாலை, 234 காங்கேசன்துறை வீதி, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 2000. (கொழும்பு 12: பேபெக்ட் பிரின்டேர்ஸ், 130, டயஸ் பிளேஸ், குணசிங்கபுர). (4), 174 பக்கம், விலை: ரூபா

12744 – தமிழ் இலக்கியம்: ஆண்டு 10-11: விளக்கக் குறிப்புகள்.

தமிழவேள் (இயற்பெயர் க.இ.க.கந்தசாமி). கொழும்பு 12: குமரன் புத்தகசாலை, 201, டாம் வீதி, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 1990. (கொழும்பு 12: குமரன் அச்சகம், 201, டாம் வீதி). (4), 140 பக்கம், விலை:

12743 – தமிழ் இலக்கியம் வினா-விடை: ஆண்டு 10-11.

க.சொக்கலிங்கம் (புனைபெயர்: சொக்கன்). யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய புத்தகசாலை, 235, காங்கேசன்துறை வீதி, 8வது பதிப்பு, ஜுலை 1995. (யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய அச்சகம், 63B.A. தம்பி ஒழுங்கை). (44), 104 பக்கம், விலை:

12741 – சுதந்திர இலங்கை: செய்யுள் திரட்டு (ஜே.எஸ்.சி.அல்லது எட்டாம் வகுப்பு).

மந்திரிகிரகோரி. கொழும்பு 12: மந்திரி கிரகோரி அன் கோ, 101 ஆர்மர் வீதி, மசங்காவீதிச் சந்தி, 1வது பதிப்பு, 1946. (கொழும்பு 12: மந்திரி கிரகோரி அன் கோ). vi, 128 பக்கம், விலை:

12740 – கம்பராமாயணம் சுந்தரகாண்டம்: பகுதி 2-நிந்தனைப் படலம் (விளக்கவுரையுடன்).

செ.நடராசா. யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய புத்தகசாலை, 235, காங்கேசன்துறை வீதி, 1வது பதிப்பு, சித்திரை 1979. (யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய அச்சகம், 63 B.A. தம்பி ஒழுங்கை). (4), 97-220 பக்கம், விலை: ரூபா