தூய விஞ்ஞானங்கள்-நூ-13

12597 – உயர்தர மாணவர் பௌதிகம்: மின்னியல்.

அ.கருணாகரர். யாழ்ப்பாணம்: மாசில் பதிப்பகம், வை.எம்.சீ.ஏ. கட்டிடம், மேல்மாடி, ஈச்சமோட்டை, 2வது பதிப்பு, 1979. (யாழ்ப்பாணம்: நாமகள் அச்சகம், 319, காங்கேசன்துறை வீதி). (4), 268 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: ரூபா 70., அளவு:

12595 – உயர் தர மாணவர் பௌதிகம் : ஒளியியல் .

அ.கருணாகரர். யாழ்ப்பாணம்: சிறீ சுப்பிரமணிய பொத்தகக் களஞ்சியம், 235, காங்கேசன்துறைச் சாலை, 2வது பதிப்பு, 1994. (யாழ்ப்பாணம்: சிறீ சுப்பிரமணிய அச்சகம், 63, டீ.யு. தம்பி ஒழுங்கை). (4), 224 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை:

12594 -செய்முறைப் பௌதிகவியல் நூல்.

H.S.அலன், H.மூயர் (ஆங்கில மூலம்), க.ச.அருள்நந்தி (தமிழாக்கம்). கொழும்பு 5: வெளியீட்டுப் பிரிவு, அரச கரும மொழித் திணைக்களம், த.பெ.எண் 520, 1வது பதிப்பு, 1963. (கொழும்பு: இலங்கை அரசாங்க அச்சகம்). xxii, 861

12593 – சடமும் கதிர்ப்பும்.

ஈ.ஜே.சற்குணராஜா. திருக்கோணமலை: கல்வி பண்பாட்டலுவல்கள் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சு, வடக்கு-கிழக்கு மாகாணம், 1வது பதிப்பு, ஜுலை 1997. (திருக்கோணமலை: பதிப்பகத் திணைக்களம், வடக்கு-கிழக்கு மாகாணம்). (12) 92 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், விலை: ரூபா 80., அளவு:

12592 – ஆரம்ப விண்ணியல்.

இ.செந்தில்நாதன். சென்னை: நீலமலர் பதிப்பகம், 1வது பதிப்பு, டிசம்பர் 1986. (சென்னை 86: சாலை அச்சகம், இல. 11, திருவீதியான் தெரு, கோபாலபுரம்). (8), 9-100 பக்கம், விளக்கப்படங்கள், அட்டவணைகள், விலை: இந்திய ரூபா

12591 – க.பொ.த.உயர்தர வகுப்புக்கான பிரயோக கணிதம்: இயக்கவியல் பயிற்சிகள்: பகுதி 1.

கார்த்திகேசு கணேசலிங்கம். கொழும்பு 6: சாயி எடியுகேஷனல் பப்ளிக்கேஷன்ஸ், 155, கனால் வீதி, வெள்ளவத்தை, 1வது பதிப்பு, மார்ச் 1998. (சென்னை 17: மாணவர் நகலகம்). iv, 160 பக்கம், தகடுகள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை,

12590 – கேத்திர கணிதம்: முதற் புத்தகம்.

ச.சிதம்பரப்பிள்ளை. சுன்னாகம்: வட-இலங்கைத் தமிழ்நூற் பதிப்பகம், 2வது பதிப்பு, 1954, 1வது பதிப்பு, 1953. (சுன்னாகம்: திருமகள் அழுத்தகம்). viii, 252 பக்கம், வரைபடங்கள், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 18.5×12.5 சமீ. ஆதார கேத்திர

12589 – கணிதம் 10ஆம் ஆண்டு.

M.P.M.M.ஷிப்லி (தமிழாக்கம்), ந.வாகீசமூர்த்தி, திருமதி ம.திருநாவுக்கரசு (பதிப்பாசிரியர்கள்). கொழும்பு 10: கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், 7வது பதிப்பு, 1992, 1வது பதிப்பு, 1986. (கொழும்பு 13: பசிபிக் அச்சகம், இல. 267, ஆட்டுப்பட்டித் தெரு).

12588 – கணிதம் தரம் ; 6.

கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம். கொழும்பு 10: கல்வி வெளியீட்டுத் திணைக்களம், 3வது பதிப்பு, 2000, 1வது பதிப்பு, 1998, 2வது பதிப்பு, 1999. (கொழும்பு 15: கலர் பிரின்ட்ஸ் அச்சகம், 712, புளுமெண்டால் வீதி).

12587 – கணிதம்: ஆண்டு 8: செயல்நூல்.

வி.ச.சுப்பிரமணியம். யாழ்ப்பாணம்: கணிதக் கழகம், நாவற்குழி, கைதடி, 1வது பதிப்பு, கார்த்திகை 1997. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). (4), 64 பக்கம், விலை: ரூபா 60., அளவு: 21×14 சமீ. இந்தச் செயல்நூல் பாடசாலை