முகாமைத்துவம், அலுவலக நிர்வாகம் 12644-12649

12649 – வலுவூட்டல் முகாமைத்துவம்.

தி.வேல்நம்பி. யாழ்ப்பாணம்: குரு வெளியீடு, 1வது பதிப்பு, 2008. (யாழ்ப்பாணம்: குரு பிரின்டர்ஸ், 39/2, ஆடியபாதம் வீதி, திருநெல்வேலி). viii, 136 பக்கம், விலை: ரூபா 300., அளவு: 20×14 சமீ., ISBN: 978-955-51423-1-1.

12648 – மனிதவள முகாமை:உற்பத்தித்திறன் அதிகரிப்பிற்கான தந்திரோபாயங்களும் நுட்பங்களும்;.

க.ரகுராகவன், இரா.பத்மரஞ்சன். மட்டக்களப்பு: யுனைட்டட் வெளியீடு, மட்டக்களப்பு மாவட்ட லயன்ஸ் கழகத்தின் சமூக அபிவிருத்தி நிதிக்கான வெளியீடு, 1வது பதிப்பு, டிசம்பர் 1997. (கொழும்பு 6: குமரன் புத்தக இல்லம், 39, 36ஆவது ஒழுங்கை).

12647 – தடை தாண்டல், பதவி உயர்வுகள், நேர்முகப் பரீட்சைகள்.

ஏ.எல்.எம். பளீல். ஸ்ரீலங்கா: பல்கலைக் கல்வி நிலையம், 1வது பதிப்பு, 2001. (கொழும்பு 13: யுனி ஆர்ட்ஸ், 48டீ, புளுமெண்டால் வீதி). 8+31+60+16+27 பக்கம், விலை: ரூபா 199., அளவு: 23×18 சமீ. ஒவ்வொரு

12646 – தந்திரோபாய மனிதவள முகாமைத்துவம்(உயர்கல்விக்குரியது).

தனேஸ்வரி ரவீந்திரன். யாழ்ப்பாணம்: உயர்கல்வி நிலையம், 1வது பதிப்பு, ஜுன் 2004. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை). iv, 156 பக்கம், விலை: ரூபா 225., அளவு: 21×15 சமீ. நிறுவனங்கள் சிறந்த வினைத்திறனை அடைவதற்கு

12645 – அலுவலகம் மரபும் செயலும்.

காசுபதி நடராசா, சீ.அமிர்தலிங்கம் (தொகுப்பாசிரியர்கள்). மட்டக்களப்பு: பிரதேச செயலகம், மண்முனைப்பற்று, ஆரையம்பதி, 1வது பதிப்பு, ஜுன் 1996. (மட்டக்களப்பு: ஆதவன் அச்சகம்). iv, 68 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 21.5×14 சமீ. நொராட்

12644 – அபிவிருத்திக்கான முகாமைத்துவச் சிந்தனைகளும் செயற்பாடுகளும்.

மா.செல்வராஜா. மகரகம: மா.செல்வராஜா, கல்வி முகாமைத்துவ அபிவிருத்தித்துறை, தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, 1996. (தெகிவளை: ஏ.ஜே.பிரின்ட்ஸ், 1,B.T.P.DeSilva Mawatha). 163 பக்கம், விலை: ரூபா 120., அளவு: 21.5×14 சமீ., ISBN: