கணனியியல் 13001-13003

13003 செயல்முறை கணிப்பொறி.

கு. இராயப்பு (புனைபெயர்;: கலையார்வன்). யாழ்ப்பாணம்: நியோ கல்ச்சரல் கவுன்சில், 28/1, சென்.ஜேம்ஸ் வெஸ்ட் வீதி, 2வது பதிப்பு, ஆடி 1999, 1வது பதிப்பு, தை 1999. (யாழ்ப்பாணம்: புனிதவளன் கத்தோலிக்க அச்சகம்).(6), 202

13002 சி++ மொழி (முதல் பதிப்பு)

ந.செல்வகுமார். யாழ்ப்பாணம்: கணினிக் கல்வி நிலையம், 100, மணிக்கூட்டு வீதி, 1வது பதிப்பு, ஜனவரி 2003. (அச்சக விபரம் தரப்படவில்லை).x, 218 பக்கம், விலை: ரூபா 250., அளவு: 21×14 சமீ., ISBN: 955-97996-0-6.

13001 கலைச்சொற்கள் கணனி விஞ்ஞானம்: ஆங்கிலம்-தமிழ்.

க.குணரத்தினம், இ.முருகையன், சு.கனகநாதன், சி.மகேசன் (ஆசிரியர் குழு). யாழ்ப்பாணம்: யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், திருநெல்வேலி, 1வது பதிப்பு, 1995. (கொழும்பு 13: ஸ்பார்ட்டன் கிராப்பிக்ஸ்). (4), 17 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 22×14.5 சமீ.