ஓவியக்கலை 14497

14497 கண்டிக்கால ஓவியங்கள்: க.பொ.த. உயர்தர வகுப்பு மாணவர்களுக்கானது.

து.துசியந்தன். பருத்தித்துறை: எஸ். பதிப்பகம், வியாபாரி மூலை, 1வது பதிப்பு, ஓகஸ்ட் 2012. (கொழும்பு 13: தேவி பிரின்டர்ஸ்). 71 பக்கம், விலை: ரூபா 160., அளவு: 20×14.5 சமீ. ஊரெழுவைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்ட