வாழ்வியல் வழக்குகள், வாழ்க்கை முறைமைகள் 14395-14396

14396 ருது நூல் சாஸ்திரம்.

ஆசிரியர் பெயர் அறியமுடியவில்லை. கொழும்பு: சரஸ்வதி புத்தகசாலை, 175, செட்டியார் தெரு, 1வது பதிப்பு, ஆண்டு விபரம் தரப்படவில்லை. (யாழ்ப்பாணம்: ஸ்ரீ நிரஞ்சனா அச்சகம், நல்லூர்). 24 பக்கம், விலை: ரூபா 1.50, அளவு:

14395 இனிக்கும் இல்லறம்.

வெற்றிவேல் விநாயகமூர்த்தி. சென்னை 600 017: மணிமேகலைப் பிரசுரம்இ தபால் பெட்டி எண் 1447இ 7(ப.எண் 4)இ தணிகாசலம் சாலைஇ தியாகராய நகர்இ 1வது பதிப்புஇ 2005. (சென்னை 94: ஸ்கிரிப்ட் ஆஃப்செட்). ஒiஎஇ