தொழில்நுட்பம், பிரயோக விஞ்ஞானம்-நூ -15

14487 விஞ்ஞான தொழில்நுட்பவியல் G.C.E.A/L: நீரியல்வளங்கள்.

திருச்செல்வம் தவரத்தினம். கொழும்பு 6: இனிய தென்றல் பதிப்பகம், 135, கனல்பாங்க் ரோட், வெள்ளவத்தை, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2015. (கொழும்பு 13: கௌரி அச்சகம், 207, சேர். இரத்தினஜோதி சரவணமுத்து மாவத்தை). xii,

14486 பொது முதலீடு 1990-1994.

கொள்கை திட்டமிடல் அமுலாக்கல் அமைச்சு. கொழும்பு: தேசிய திட்டமிடல் திணைக்களம், கொள்கை திட்டமிடல் அமுலாக்கல் அமைச்சு, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 1990. (கொழும்பு 12: குமரன் பதிப்பகம், 201, டாம் வீதி). (4), 157

14485 இலங்கை மத்திய வங்கி: நுகர்வோர் நிதி மற்றும் சமூக பொருளாதார அளவீடு 2003/2004: கண்டறியப்பட்ட முக்கிய விடயங்கள்.

இலங்கை மத்திய வங்கி. கொழும்பு 1: இலங்கை மத்திய வங்கி, இல. 30, சனாதிபதி மாவத்தை, 1வது பதிப்பு, செப்டெம்பர் 2005. (கொழும்பு: இலங்கை மத்திய வங்கி அச்சகம், இல. 58, ஜெயவர்த்தனபுர மாவத்தை).

14484 இலங்கை மத்திய வங்கி: ஆண்டறிக்கை 1996.

இலங்கை மத்திய வங்கி. கொழும்பு 1: நாணயச் சபை, இலங்கை மத்திய வங்கி, 35ஆவது மாடி, மேற்குக் கோபுரம், உலக வர்த்தக நிலையம், எக்சலன் சதுக்கம், இலங்கை வங்கி மாவத்தை, 1வது பதிப்பு, ஏப்ரல்

14483 இலங்கைக் கணக்கீட்டு நியமங்களும் காசுப்பாய்ச்சல் கூற்றும்.

எஸ்.கே.பிரபாகரன். கொழும்பு 4: அன்னை வெளியீடு, எஸ்.கே.பப்ளிக்கேஷன்ஸ், 27A 3/1, கொத்தலாவல அவென்யூ, 2வது பதிப்பு, ஜுன் 2001, 1வது பதிப்பு, ஜுன் 1998. (கொழும்பு 12: லங்கா புத்தகசாலை, F.L. 1-14, டயஸ்

14482 அரச கணக்கியல் தொழில்நுட்பவியலாளருக்கான கற்பித்தல் கைநூல்.

கணக்கியல் பயிற்சிப் பிரிவு. கொழும்பு: நிதி அமைச்சு-ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி, மனித வள அபிவிருத்தி, 2வது பதிப்பு, ஜுன் 1998, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 1994. (கொழும்பு: குளோப் பிரின்டிங் வேர்க்ஸ்). (2), 121

14481 முகவரிகள்: தமிழ்மொழி மூல பயிற்சிபெற்ற பட்டதாரிகள்.

T.குகதாஸ், S.றஸ்மி (இதழாசிரியர்கள்). கொழும்பு 12: தமிழ்மொழி மூல பயிற்சிபெற்ற பட்டதாரிகள், கொழும்பு கச்சேரி, டாம் வீதி, 1வது பதிப்பு, 2004. (கொழும்பு 6: டெக்னோ பிரின்டர்ஸ், 581, 2/1, காலி வீதி, வெள்ளவத்தை).

14480 தமிழ் மொழிப் பிரயோகம்: கணக்கெடுப்பும் பிரச்சினைகளும்: ஆய்வரங்கக் கட்டுரைகள்-1996.

எஸ்.எதிர்மன்னசிங்கம் (வெளியீட்டாளர்). திருக்கோணமலை: கல்வி, பண்பாட்டலுவல்கள், விளையாட்டுத்துறை அமைச்சு, வடக்கு-கிழக்கு மாகாணம், 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 1997. (திருக்கோணமலை: பதிப்பகத் திணைக்களம், வடக்கு கிழக்கு மாகாணம்). viii, 84 பக்கம், விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு:

14479 செய்முறை முகாமைத்துவ கைநூல்: இலங்கையின் கிராமிய, நகர, மக்கள் அமைப்புகளுக்காக: தொகுப்பு 1- அமைப்பு, நிர்வாகம், தொடர்பு முறைகள்.

பிரனாந் வின்செட். இராஜகிரிய: இரெட் வெளியீடு, ஆசிய பங்காளருக்கான இரெட் அபிவிருத்தி சேவை, இல.562/3, நாவல வீதி, 1வது பதிப்பு, நவம்பர் 1995. (கொழும்பு: கருணாதாச அச்சகம்). iv, 57+(99) பக்கம், அட்டவணைகள், விலை:

14478 கல்விப்பொதுத் தராதரப் பத்திர உயர்தர வகுப்புக்களுக்கான மனைப் பொருளியல்: உசாத்துணை நூல்.

தேசிய கல்வி நிறுவகம். மஹரகம: தொழினுட்பக் கல்வித் துறை, விஞ்ஞான தொழினுட்பப் பீடம், தேசிய கல்வி நிறுவகம், 1வது பதிப்பு, ஆணடு விபரம் தரப்படவில்லை. (மஹரகம: அச்சகம், தேசிய கல்வி நிறுவகம்). x, 225