12004 – இலங்கைத் தேசிய நூற்பட்டியல் (கடந்த காலம்) 1941-1961.

சீ.எம்.சபீக், க.சிந்துஜா (தொகுப்பாசிரியர்கள்). கொழும்பு 7: தேசிய நூலக ஆவணவாக்கல் சேவைகள் சபை, தேசிய நூலக ஆவணவாக்கல் மத்திய நிலையம், இல. 14, சுதந்திர வழி, 1வது பதிப்பு, 2017. (கொழும்பு 7: தேசிய நூலக ஆவணவாக்கல் சேவைகள் சபை, இல. 14, சுதந்திர வழி).

(8), 145 பக்கம், விலை: ரூபா 325., அளவு: 28×20.5 சமீ., ISBN: 2550-2700.

இந்நூல் விபரப்பட்டியல் 1941-1961 காலகட்டத்திற்குரிய இலங்கைத் தமிழ்நூல்களின் விபரங்களை உள்ளடக்குகின்றது. பக்கங்கள் 1-80 வரை பாடவாரியாக ஒழுங்கமைக்கப்பெற்ற நூற்பட்டியலும், பக்கங்கள் 81-145 வரை அகரவரிசையில் அமைந்த ஆசிரியர்/தலைப்பு அட்டவணையும் இடம்பெற்றுள்ளன.

ஏனைய பதிவுகள்

Tips Play On line

Content Several Position Games Legal Sports betting In the U S What’s the Better Internet casino Within the Pennsylvania? Bally’s is one of the most

12324 – தொழிலாளர் கல்விக் கையேடு.

ஓ.ஆறுமுகம், பி.சுதந்திரராஜா, ஆர்.ஸ்ரீகாந்தன், சந்திரா குமாரசுவாமி. கல்கிஸ்சை: இலங்கை தொழிலாளர் கல்வியாளர்களின் சங்கம், இல.7, சேர்கியூலர் வீதி, 1வது பதிப்பு, ஜுலை 1991. (கொழும்பு: வரையறுக்கப்பட்ட மெக்லீன் அச்சகம்). (8), 179 பக்கம், விளக்கப்படங்கள்,

Gsn Casino

Blogs Netent Ports Do you Victory Real money For those who Enjoy Off-line Ports? Verde Gambling establishment Install Against No Obtain On the keyword go