12008 – நாவலரியல்: ஆறுமுக நாவலரினதும் ஆறுமுக நாவலர் பற்றியதுமான வெளியீடுகள்: தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நூல்விபரப் பட்டியல்.

இ.கிருஷ்ணகுமார், ஆ.சிவநேசச்செல்வன் (தொகுப்பாசிரியர்கள்). கொழும்பு: ஸ்ரீலஸ்ரீ ஆறுமுக நாவலர் சபை, 1வது பதிப்பு, 1979. (சுன்னாகம்: திருமகள் அழுத்தகம்).

(4), 32 பக்கம், புகைப்படம், தகடு, விலை: குறிப்பிடப்படவில்லை, அளவு: 24.5×17.5 நாவலரியல் நூற்கண்காட்சிக் குழுத் தலைவர் ச.அம்பிகைபாகன் அவர்களின் முகவுரையுடன் கூடிய இந்நூல்விபரப்பட்டியல், ஆறுமுக நாவலரின் நூல்கள், ஆறுமுக நாவலர் பற்றிய நூல்களும் நூல்களின் உட்குறிப்புக்களும் ஆகிய இரு பிரிவுகளின்கீழ் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நூல் விபரப்பட்டியலில் உபயோகப் படுத்தப்பட்ட குறுக்கங்கள் நூலின் ஆரம்பத்தில் தரப்பட்டுள்ளன. (இந்நூல் நூலகம் நிறுவன இணையத்தள நூலகத்தில் பார்வையிடப்பட்டது. சேர்க்கை இலக்கம் 003932).

ஏனைய பதிவுகள்

Bouncing Jack Cash Position

Content Preferred Form of Online slots Situation Gambling Assistance For all of us Professionals As well as people who want to stand out from the

Gokautomaten Online

Grootte Gij Techniek Nadat Gij Kosteloos Gokkasten En Verschillende Casino Lezen Noppes Recht Performen, Niemand Download Noodzakelijk Waarde Plusteken Kwaliteit Van Gij Afzonderlijke Symbolen Nederlandse

12460 – கலையரசி 2017.

பரா. பார்த்திபன் (இதழாசிரியர்). கனடா: யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரிச் சங்கம், தபால் பெட்டி எண். 92074, RPO Bridlewood Mall, Scarborough ஒன்ராரியோ M1W 3Y8, 1வது பதிப்பு, ஒக்டோபர் 2017. (கனடா: மொஹமட்